جشنواره سفرهای نوروزی
با رعایت پروتکل‌های بهداشتی

فرصت استفاده از این جشنواره: از 15 دی تا 15 اسفند

شرایط زمانی استفاده از این جشنواره: انتخاب از بین تور های چند روزه، بازه زمانی 27 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400

امروز 15 هزار تومان تخفیف + 3 هزار تومان تخفیف بیشتر برای هر روز سابقه همسفری

هر روز دیرتر، 3 هزار تومان تخفیف کمتر!

شرایط ویژه برای پرداخت : پرداخت 50 درصد مبلغ کل و تسویه کامل تا پایان جشنواره

تور خود را بیابید!

مقصدهای برگزیده آرندتور!

مقاصد زیر همگی با توجه به میزان بازدیدها و تجارب مجموعه آرند و همچنین استقبال قبلی مسافران آرند تور انتخاب شده‌اند و تمامی آنها، مقاصد مناسب فصل می‌باشند.

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2021 arandtour.com All rights reserved.