تور خارجی اردیبهشت 1403 + لیست پکیج تورهای خارجی

تورهای خارجی

تورهای خارجی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ازبکستان تعطیلات خرداد 1403
تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز موجود 8 روزه 1403/03/09 ~ 16
تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز موجود 8 روزه 1403/03/13 ~ 20
تاجیکستان اردیبهشت 1403
تاجیکستان تعطیلات خرداد 1403
کشمیر تعطیلات خرداد 1403
سفر به کشمیر، بهشت روی زمین موجود 9 روزه 1403/03/11 ~ 19
کنیا اردیبهشت 1403
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1403/02/19 ~ 25
کنیا اردیبهشت 1403 با (مومباسا)
کنیا تعطیلات خرداد 1403 با (مومباسا)
کنیا ویژه تعطیلات خرداد 1403
سفر به قلب حیات وحش آفریقا محدود 8 روزه 1403/03/10 ~ 16
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1403/03/11 ~ 17
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1403/03/12 ~ 18

تورهای خارجی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
(3 شب دوشنبه + 2 شب پنجکنت + 2 شب خجند) موجود 8 روزه 1403/02/13 ~ 20
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1403/02/19 ~ 28
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1403/02/19 ~ 25
تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز موجود 8 روزه 1403/03/09 ~ 16
(3 شب دوشنبه + 2 شب پنجکنت + 2 شب خجند) موجود 8 روزه 1403/03/10 ~ 17
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1403/03/10 ~ 19
سفر به قلب حیات وحش آفریقا محدود 8 روزه 1403/03/10 ~ 16
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1403/03/11 ~ 20
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1403/03/11 ~ 17
سفر به کشمیر، بهشت روی زمین موجود 9 روزه 1403/03/11 ~ 19
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1403/03/12 ~ 21
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1403/03/12 ~ 18
(3 شب دوشنبه + 2 شب پنجکنت + 2 شب خجند) موجود 8 روزه 1403/03/13 ~ 20
تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز موجود 8 روزه 1403/03/13 ~ 20

تقویم تورهای خارجی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
خرداد
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
اجرای تور
تعطیل

تورهای خارجی

(3 شب دوشنبه + 2 شب پنجکنت + 2 شب خجند) تاجیکستان اردیبهشت 1403

سفر 8 روزه از 1403/02/13
از 22,000,000 تومان + 975 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا اردیبهشت 1403 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1403/02/19
از 50,000,000 تومان + 2,150 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا اردیبهشت 1403

سفر 8 روزه از 1403/02/19
از 40,000,000 تومان + 1,490 دلار

تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز ازبکستان تعطیلات خرداد 1403

سفر 8 روزه از 1403/03/09
از 1,280 دلار

(3 شب دوشنبه + 2 شب پنجکنت + 2 شب خجند) تاجیکستان تعطیلات خرداد 1403

سفر 8 روزه از 1403/03/10
از 23,000,000 تومان + 975 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا تعطیلات خرداد 1403 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1403/03/10
از 50,000,000 تومان + 2,150 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا ویژه تعطیلات خرداد 1403

سفر 8 روزه از 1403/03/10
از 50,000,000 تومان + 1,490 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا تعطیلات خرداد 1403 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1403/03/11
از 50,000,000 تومان + 2,150 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا ویژه تعطیلات خرداد 1403

سفر 8 روزه از 1403/03/11
از 50,000,000 تومان + 1,490 دلار

سفر به کشمیر، بهشت روی زمین کشمیر تعطیلات خرداد 1403

سفر 9 روزه از 1403/03/11
از 18,000,000 تومان + 990 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا تعطیلات خرداد 1403 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1403/03/12
از 50,000,000 تومان + 2,150 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا ویژه تعطیلات خرداد 1403

سفر 8 روزه از 1403/03/12
از 50,000,000 تومان + 1,490 دلار

(3 شب دوشنبه + 2 شب پنجکنت + 2 شب خجند) تاجیکستان تعطیلات خرداد 1403

سفر 8 روزه از 1403/03/13
از 23,000,000 تومان + 975 دلار

تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز ازبکستان تعطیلات خرداد 1403

سفر 8 روزه از 1403/03/13
از 1,280 دلار
مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!
در خبرنامه آرندتور عضو شوید

هر زمان که بخواهید می‌توانید عضویت خود را لغو کنید.
نام
نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه در خبرنامه پیامکی آرند عضو شدید سپاسگزاریم.
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه در خبرنامه پیامکی آرند عضو شدید سپاسگزاریم.