حداقل 400 هزار تومان تخفیف جشنواره نوروز 1402!

تورهای خارجی

تورهای خارجی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آرژانتین برزیل بهمن 1401
آرژانتین برزیل بهمن 1401 موجود 13 روزه 1401/11/27 ~ 09
اتیوپی حبشه اسفند 1401
اتیوپی حبشه اسفند 1401 موجود 10 روزه 1401/12/05 ~ 12
ازبکستان نوروز 1402
تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز موجود 8 روزه 1402/01/06 ~ 13
ایسلند زمستان 1401
بلژیک سوئیس فرانسه زمستان 1401
بلژیک سوئیس فرانسه زمستان 1401 موجود 8 روزه 1401/12/05 ~ 12
تاجیکستان نوروز 1402
تاجیکستان نوروز 1402 موجود 8 روزه 1401/12/28 ~ 06
تانزانیا تور زنگبار اسفند 1401
تانزانیا، بهشت عکاسان دنیا موجود 10 روزه 1401/12/05 ~ 12
سریلانکا نوروز 1402
سریلانکا نوروز 1402 موجود 10 روزه 1401/12/28 ~ 08
سوئیس زمستان 1401
سوئیس زمستان 1401 موجود 5 روزه 1401/12/05 ~ 12
شیلی زمستان 1401
شیلی زمستان 1401 موجود 14 روزه 1401/12/05 ~ 12
قرقیزستان زمستان 1401
قرقیزستان زمستان 1401 موجود 9 روزه 1401/12/05 ~ 12
لائوس کامبوج ویتنام زمستان 1401
سفر به ایندو چاینا موجود 12 روزه 1401/12/05 ~ 12
لبنان بهار 1402
سفری به مروارید خاورمیانه موجود 8 روزه 1402/01/20 ~ 28
مراکش زمستان 1401
مراکش زمستان 1401 موجود 8 روزه 1401/12/05 ~ 12
مراکش کازابلانکا
مراکش کازابلانکا موجود 8 روزه 1401/12/05 ~ 12
مغولستان زمستان 1401
مغولستان زمستان 1401 موجود 11 روزه 1401/12/05 ~ 12
مکزیک کوبا زمستان 1401
مکزیک کوبا زمستان 1401 موجود 14 روزه 1401/12/05 ~ 12
پرو زمستان 1401
پرو زمستان 1401 موجود 11 روزه 1401/12/05 ~ 12
ژاپن توکیو یوکوهاما کیوتو زمستان 1401
ژاپن زمستان 1401
ژاپن زمستان 1401 موجود 10 روزه 1401/12/05 ~ 12
کانادا زمستان 1401
کانادا زمستان 1401 موجود 15 روزه 1401/12/05 ~ 12
کشمیر اسفند 1401
سفر به کشمیر، بهشت روی زمین موجود 9 روزه 1401/12/05 ~ 12
کنیا اوگاندا نوروز 1402
کنیا بهمن 1401 (لوکس)
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1401/11/26 ~ 03
کنیا بهمن 1401 با (مومباسا)
کنیا نوروز 1402 (لوکس)
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1401/12/28 ~ 05
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/01/01 ~ 07
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/01/05 ~ 11
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/01/07 ~ 13
کوبا زمستان 1401
کوبا زمستان 1401 موجود 11 روزه 1401/12/05 ~ 12
یونان پاییز 1401
یونان پاییز 1401 موجود 11 روزه 1401/12/05 ~ 12

تورهای خارجی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1401/11/26 ~ 06
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1401/11/26 ~ 03
آرژانتین برزیل بهمن 1401 موجود 13 روزه 1401/11/27 ~ 09
اتیوپی حبشه اسفند 1401 موجود 10 روزه 1401/12/05 ~ 12
کوبا زمستان 1401 موجود 11 روزه 1401/12/05 ~ 12
سرزمین آبشار و یخچال ها سفری به بکرترین طبیعت جهان موجود 8 روزه 1401/12/05 ~ 12
قرقیزستان زمستان 1401 موجود 9 روزه 1401/12/05 ~ 12
کانادا زمستان 1401 موجود 15 روزه 1401/12/05 ~ 12
بلژیک سوئیس فرانسه زمستان 1401 موجود 8 روزه 1401/12/05 ~ 12
شیلی زمستان 1401 موجود 14 روزه 1401/12/05 ~ 12
پرو زمستان 1401 موجود 11 روزه 1401/12/05 ~ 12
سوئیس زمستان 1401 موجود 5 روزه 1401/12/05 ~ 12
ژاپن توکیو یوکوهاما کیوتو زمستان 1401 موجود 10 روزه 1401/12/05 ~ 12
ژاپن زمستان 1401 موجود 10 روزه 1401/12/05 ~ 12
مراکش کازابلانکا موجود 8 روزه 1401/12/05 ~ 12
سفر به ایندو چاینا موجود 12 روزه 1401/12/05 ~ 12
مراکش زمستان 1401 موجود 8 روزه 1401/12/05 ~ 12
مغولستان زمستان 1401 موجود 11 روزه 1401/12/05 ~ 12
سفر به کشمیر، بهشت روی زمین موجود 9 روزه 1401/12/05 ~ 12
تانزانیا، بهشت عکاسان دنیا موجود 10 روزه 1401/12/05 ~ 12
مکزیک کوبا زمستان 1401 موجود 14 روزه 1401/12/05 ~ 12
یونان پاییز 1401 موجود 11 روزه 1401/12/05 ~ 12
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1401/12/28 ~ 08
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1401/12/28 ~ 05
تاجیکستان نوروز 1402 موجود 8 روزه 1401/12/28 ~ 06
سریلانکا نوروز 1402 موجود 10 روزه 1401/12/28 ~ 08
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1402/01/01 ~ 10
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/01/01 ~ 07
سفر به قلب حیات وحش و مروارید آفریقا موجود 16 روزه 1402/01/01 ~ 15
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا (لیدر انگلیسی) موجود 11 روزه 1402/01/03 ~ 12
سفر به قلب حیات وحش آفریقا (لیدر انگلیسی) موجود 8 روزه 1402/01/03 ~ 09
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1402/01/05 ~ 14
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/01/05 ~ 11
تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز موجود 8 روزه 1402/01/06 ~ 13
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1402/01/07 ~ 16
سفر به قلب حیات وحش آفریقا موجود 8 روزه 1402/01/07 ~ 13
سفری به مروارید خاورمیانه موجود 8 روزه 1402/01/20 ~ 28

تقویم تورهای خارجی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
22
23
24
25
26
27
28
29
30
اسفند
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
اجرای تور
تعطیل

تورهای خارجی

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا بهمن 1401 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1401/11/26
از 29,000,000 تومان + 1,990 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا بهمن 1401 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1401/11/26
از 29,000,000 تومان + 1,330 دلار

همراه با آرند تور: آرژانتین برزیل بهمن 1401

سفر 13 روزه از 1401/11/27
از 4,960 دلار

همراه با آرند تور: اتیوپی حبشه اسفند 1401

سفر 10 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: کوبا زمستان 1401

سفر 11 روزه از 1401/12/05
2,690 یورو

سرزمین آبشار و یخچال ها سفری به بکرترین طبیعت جهان ایسلند زمستان 1401

سفر 8 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: قرقیزستان زمستان 1401

سفر 9 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: کانادا زمستان 1401

سفر 15 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: بلژیک سوئیس فرانسه زمستان 1401

سفر 8 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: شیلی زمستان 1401

سفر 14 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: پرو زمستان 1401

سفر 11 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: سوئیس زمستان 1401

سفر 5 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: ژاپن توکیو یوکوهاما کیوتو زمستان 1401

سفر 10 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: ژاپن زمستان 1401

سفر 10 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: مراکش کازابلانکا

سفر 8 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

سفر به ایندو چاینا لائوس کامبوج ویتنام زمستان 1401

سفر 12 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: مراکش زمستان 1401

سفر 8 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: مغولستان زمستان 1401

سفر 11 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

سفر به کشمیر، بهشت روی زمین کشمیر اسفند 1401

سفر 9 روزه از 1401/12/05
از 14,800,000 تومان + 950 دلار

تانزانیا، بهشت عکاسان دنیا تانزانیا تور زنگبار اسفند 1401

سفر 10 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: مکزیک کوبا زمستان 1401

سفر 14 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

همراه با آرند تور: یونان پاییز 1401

سفر 11 روزه از 1401/12/05
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا نوروز 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1401/12/28
از 32,000,000 تومان + 1,990 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا نوروز 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1401/12/28
از 35,000,000 تومان + 1,330 دلار

همراه با آرند تور: تاجیکستان نوروز 1402

سفر 8 روزه از 1401/12/28
از 19,900,000 تومان + 975 دلار

همراه با آرند تور: سریلانکا نوروز 1402

سفر 10 روزه از 1401/12/28
از 31,500,000 تومان + 1,050 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا نوروز 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1402/01/01
از 33,500,000 تومان + 1,990 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا نوروز 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/01/01
از 33,500,000 تومان + 1,330 دلار

سفر به قلب حیات وحش و مروارید آفریقا کنیا اوگاندا نوروز 1402

سفر 16 روزه از 1402/01/01
از 33,000,000 تومان + 2,890 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا (لیدر انگلیسی) کنیا نوروز 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1402/01/03
از 35,000,000 تومان + 1,840 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا (لیدر انگلیسی) کنیا نوروز 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/01/03
از 35,000,000 تومان + 1,180 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا نوروز 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1402/01/05
از 32,000,000 تومان + 1,990 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا نوروز 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/01/05
از 35,000,000 تومان + 1,330 دلار

تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز ازبکستان نوروز 1402

سفر 8 روزه از 1402/01/06
از 1,095 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا نوروز 1402 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1402/01/07
از 32,000,000 تومان + 1,990 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا نوروز 1402 (لوکس)

سفر 8 روزه از 1402/01/07
از 35,000,000 تومان + 1,330 دلار

سفری به مروارید خاورمیانه لبنان بهار 1402

سفر 8 روزه از 1402/01/20
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!