تورهای چند روزه داخلی

تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
تبریز جلفا کندوان
تخت سلیمان تا سلطانیه
تختگاه سلیمان، اقامتگاه بومگردی موجود 2.5 روزه 1402/07/26 ~ 28
تنگه شیرز تا دره خزینه
خانه داروغه تا کلات نادری
گنجینه پنهان، هتل، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1402/07/11 ~ 14
سافاری ییلاق سوباتان
طبس کال جنی ازمیغان
قلعه بالا، رضا آباد و دامغان
ماسال تا اولسبلنگاه
کردستان اورامانات
تختگاه خورشید، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1402/07/11 ~ 14
کویر مصر، سرزمین یوسف

تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
از کندوان تا کلیسای سنت استپانوس، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1402/07/10 ~ 13
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP سی و دو نفره، فولبرد محدود 2.5 روزه 1402/07/10 ~ 12
سرزمین نخل و شالیزار اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1402/07/11 ~ 14
گنجینه پنهان، هتل، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1402/07/11 ~ 14
تختگاه خورشید، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1402/07/11 ~ 14
از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد محدود 2.5 روزه 1402/07/12 ~ 14
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1402/07/12 ~ 14
سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP بیست و پنج نفره، فولبرد محدود 2.5 روزه 1402/07/12 ~ 14
سفر به گرندکانیون ایران، هتل، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/07/12 ~ 14
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP سی و دو نفره، فولبرد محدود 2.5 روزه 1402/07/26 ~ 28
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/07/26 ~ 28
از ماسوله کویر تا شهر صد دروازه، فولبرد موجود 2.5 روزه 1402/07/26 ~ 28
تختگاه سلیمان، اقامتگاه بومگردی موجود 2.5 روزه 1402/07/26 ~ 28
سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP بیست و پنج نفره، فولبرد محدود 2.5 روزه 1402/07/26 ~ 28

تقویم تورهای چند روزه داخلی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
اجرای تور
تعطیل

تورهای چند روزه داخلی

از کندوان تا کلیسای سنت استپانوس، اتوبوس VIP تبریز جلفا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1402/07/10
5,590,000 تومان

اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP سی و دو نفره، فولبرد کویر مصر، سرزمین یوسف

سفر 2.5 روزه از 1402/07/10
2,950,000 تومان

سرزمین نخل و شالیزار اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP طبس کال جنی ازمیغان

سفر 3.5 روزه از 1402/07/11
5,090,000 تومان

گنجینه پنهان، هتل، اتوبوس VIP خانه داروغه تا کلات نادری

سفر 3.5 روزه از 1402/07/11
5,350,000 تومان

تختگاه خورشید، هتل، اتوبوس VIP کردستان اورامانات

سفر 3.5 روزه از 1402/07/11
5,790,000 تومان

از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد سافاری ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1402/07/12
3,990,000 تومان

ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP ماسال تا اولسبلنگاه

سفر 2.5 روزه از 1402/07/12
3,300,000 تومان

سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP بیست و پنج نفره، فولبرد کویر رویایی مصر

سفر 2.5 روزه از 1402/07/12
3,280,000 تومان

سفر به گرندکانیون ایران، هتل، اتوبوس VIP تنگه شیرز تا دره خزینه

سفر 2.5 روزه از 1402/07/12
3,790,000 تومان

اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP سی و دو نفره، فولبرد کویر مصر، سرزمین یوسف

سفر 2.5 روزه از 1402/07/26
2,950,000 تومان

ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP ماسال تا اولسبلنگاه

سفر 2.5 روزه از 1402/07/26
3,300,000 تومان

از ماسوله کویر تا شهر صد دروازه، فولبرد قلعه بالا، رضا آباد و دامغان

سفر 2.5 روزه از 1402/07/26
3,300,000 تومان

تختگاه سلیمان، اقامتگاه بومگردی تخت سلیمان تا سلطانیه

سفر 2.5 روزه از 1402/07/26
3,750,000 تومان

سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP بیست و پنج نفره، فولبرد کویر رویایی مصر

سفر 2.5 روزه از 1402/07/26
3,280,000 تومان
مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!
در خبرنامه آرندتور عضو شوید

هر زمان که بخواهید می‌توانید عضویت خود را لغو کنید.
نام
نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه در خبرنامه پیامکی آرند عضو شدید سپاسگزاریم.
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه در خبرنامه پیامکی آرند عضو شدید سپاسگزاریم.