برنامه‌های خاص

تورهای خارجی تعطیلات خرداد
برنامه‌های خاص: تورهای خارجی تعطیلات خرداد در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ازبکستان تعطیلات خرداد 1403
تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز موجود 8 روزه 1403/03/13 ~ 20
تاجیکستان تعطیلات خرداد 1403
ترکیبی تاجیکستان ازبکستان تعطیلات خرداد 1403
نپال خرداد 1403
نپال خرداد 1403 موجود 10 روزه 1403/03/09 ~ 18
کنیا تعطیلات خرداد 1403 با (مومباسا)
کنیا ویژه تعطیلات خرداد 1403
سفر به قلب حیات وحش آفریقا محدود 8 روزه 1403/03/10 ~ 16

برنامه‌های خاص: تورهای خارجی تعطیلات خرداد در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
نپال خرداد 1403 موجود 10 روزه 1403/03/09 ~ 18
تاجیکستان (دوشنبه، پنجکنت) + ازبکستان (سمرقند، بخارا، تاشکند، شهر سبز) محدود 11 روزه 1403/03/10 ~ 20
(3 شب دوشنبه + 2 شب پنجکنت + 2 شب خجند) محدود 8 روزه 1403/03/10 ~ 17
نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا موجود 11 روزه 1403/03/10 ~ 20
سفر به قلب حیات وحش آفریقا محدود 8 روزه 1403/03/10 ~ 16
تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز موجود 8 روزه 1403/03/13 ~ 20

تقویم برنامه‌های خاص: تورهای خارجی تعطیلات خرداد
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
اجرای تور
تعطیل

برنامه‌های خاص: تورهای خارجی تعطیلات خرداد

همراه با آرند تور: نپال خرداد 1403

سفر 10 روزه از 1403/03/09
از 32,000,000 تومان + 890 دلار

تاجیکستان (دوشنبه، پنجکنت) + ازبکستان (سمرقند، بخارا، تاشکند، شهر سبز) ترکیبی تاجیکستان ازبکستان تعطیلات خرداد 1403

سفر 11 روزه از 1403/03/10
از 22,000,000 تومان + 1,700 دلار

(3 شب دوشنبه + 2 شب پنجکنت + 2 شب خجند) تاجیکستان تعطیلات خرداد 1403

سفر 8 روزه از 1403/03/10
از 23,000,000 تومان + 975 دلار

نایواشا + ماسایی مارا + نایروبی + مومباسا کنیا تعطیلات خرداد 1403 با (مومباسا)

سفر 11 روزه از 1403/03/10
از 50,000,000 تومان + 2,150 دلار

سفر به قلب حیات وحش آفریقا کنیا ویژه تعطیلات خرداد 1403

سفر 8 روزه از 1403/03/10
از 50,000,000 تومان + 1,490 دلار

تاشکند، سمرقند، بخارا، شهر سبز ازبکستان تعطیلات خرداد 1403

سفر 8 روزه از 1403/03/13
از 1,280 دلار
مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!
در خبرنامه آرندتور عضو شوید

هر زمان که بخواهید می‌توانید عضویت خود را لغو کنید.
نام
نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه در خبرنامه پیامکی آرند عضو شدید سپاسگزاریم.
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه در خبرنامه پیامکی آرند عضو شدید سپاسگزاریم.