حداقل 400 هزار تومان تخفیف جشنواره نوروز 1402!

برنامه‌های خاص

تورهای تعطیلی ۱۷ اسفند
برنامه‌های خاص: تورهای تعطیلی ۱۷ اسفند در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ایلام، عروس زاگرس
جزیره هرمز
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار محدود 4.5 روزه 1401/12/16 ~ 20
خراسان قدیم خواف تا نشتیفان
خلیج نایبند تا ساحل مُکسّر
خوزستان شوش شوشتر
طبس کال جنی ازمیغان
چابهار
هتل، هوایی محدود 4 روزه 1401/12/16 ~ 19
کویر ریگ زرین تا اردکان
کویر ورزنه شهر سپیدپوشان
کویر کاراکال فهرج سریزد
یزد میبد چک چک

برنامه‌های خاص: تورهای تعطیلی ۱۷ اسفند در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
چشمان آبی دریا، اتوبوس VIP، اقامتگاه بومگردی موجود 4.5 روزه 1401/12/15 ~ 19
هتل، هوایی محدود 4 روزه 1401/12/16 ~ 19
اقامتگاه بومگردی، اتوبوسVIP، فولبرد موجود 2.5 روزه 1401/12/16 ~ 18
از ارگ بافق تا ارگ سریزد، اقامتگاه بومگردی، فولبرد موجود 2.5 روزه 1401/12/16 ~ 18
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار محدود 4.5 روزه 1401/12/16 ~ 20
آبشار ماهوته تا تنگه کافرین، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1401/12/16 ~ 19
سرزمین نخل و شالیزار اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1401/12/16 ~ 19
دیار خورشید و صوفیان، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1401/12/16 ~ 18
به وقت موسیقی بومی و قهوه عربی، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1401/12/16 ~ 19
سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP بیست و پنج نفره، فولبرد موجود 2.5 روزه 1401/12/16 ~ 18
فولبرد، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP موجود 2 روزه 1401/12/17 ~ 18
سرزمین خشت و بادگیر، هتل، اتوبوس VIP موجود 3 روزه 1401/12/17 ~ 19
سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP بیست و پنج نفره، فولبرد موجود 2.5 روزه 1401/12/17 ~ 19

تقویم برنامه‌های خاص: تورهای تعطیلی ۱۷ اسفند
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
اجرای تور
تعطیل

برنامه‌های خاص: تورهای تعطیلی ۱۷ اسفند

چشمان آبی دریا، اتوبوس VIP، اقامتگاه بومگردی خلیج نایبند تا ساحل مُکسّر

سفر 4.5 روزه از 1401/12/15
4,930,000 تومان

هتل، هوایی چابهار

سفر 4 روزه از 1401/12/16
8,390,000 تومان

اقامتگاه بومگردی، اتوبوسVIP، فولبرد کویر ریگ زرین تا اردکان

سفر 2.5 روزه از 1401/12/16
2,295,000 تومان

از ارگ بافق تا ارگ سریزد، اقامتگاه بومگردی، فولبرد کویر کاراکال فهرج سریزد

سفر 2.5 روزه از 1401/12/16
2,190,000 تومان

جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1401/12/16
4,250,000 تومان

آبشار ماهوته تا تنگه کافرین، هتل، اتوبوس VIP ایلام، عروس زاگرس

سفر 3.5 روزه از 1401/12/16
4,190,000 تومان

سرزمین نخل و شالیزار اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP طبس کال جنی ازمیغان

سفر 3.5 روزه از 1401/12/16
3,490,000 تومان

دیار خورشید و صوفیان، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP خراسان قدیم خواف تا نشتیفان

سفر 3.5 روزه از 1401/12/16
3,290,000 تومان

به وقت موسیقی بومی و قهوه عربی، هتل، اتوبوس VIP خوزستان شوش شوشتر

سفر 3.5 روزه از 1401/12/16
3,790,000 تومان

سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP بیست و پنج نفره، فولبرد کویر رویایی مصر

سفر 2.5 روزه از 1401/12/16
2,090,000 تومان

فولبرد، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP کویر ورزنه شهر سپیدپوشان

سفر 2 روزه از 1401/12/17
1,590,000 تومان

سرزمین خشت و بادگیر، هتل، اتوبوس VIP یزد میبد چک چک

سفر 3 روزه از 1401/12/17
2,990,000 تومان

سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP بیست و پنج نفره، فولبرد کویر رویایی مصر

سفر 2.5 روزه از 1401/12/17
2,090,000 تومان
مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!