تعطیلی 13 آبان در یک نگاه
گروه ظرفیت مدت تاریخ
جزیره قشم آبان 99 هوایی 4 روزه 99/08/13 ~ 16
جزیره قشم هرمز هنگام 6 روزه 99/08/11 ~ 16
جزیره هرمز 4.5 روزه 99/08/13 ~ 17
خوزستان شوش شوشتر لرستان 3.5 روزه 99/08/12 ~ 15
طبس کال جنی کویر حلوان 3.5 روزه 99/08/13 ~ 16
چابهار آبان 99 هوایی 4 روزه 99/08/13 ~ 16
کویر مصر 2.5 روزه 99/08/14 ~ 16
کویر کاراکال 2.5 روزه 99/08/14 ~ 16
تعطیلی 13 آبان

جزیره قشم آبان 99 هوایی

از سه شنبه 1399/08/13 4 روزه از 1,440,000 تومان

جزیره قشم هرمز هنگام

از یکشنبه 1399/08/11 6 روزه 1,595,000 تومان

جزیره هرمز

از سه شنبه 1399/08/13 4.5 روزه 1,150,000 تومان

خوزستان شوش شوشتر لرستان

از دوشنبه 1399/08/12 3.5 روزه 1,195,000 تومان

طبس کال جنی کویر حلوان

از سه شنبه 1399/08/13 3.5 روزه 1,095,000 تومان

چابهار آبان 99 هوایی

از سه شنبه 1399/08/13 4 روزه از 1,980,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1399/08/14 2.5 روزه 695,000 تومان

کویر کاراکال

از چهارشنبه 1399/08/14 2.5 روزه 670,000 تومان

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2020 arandtour.com All rights reserved.