021 4495 7051
021 4414 2598
آرند تور
تعطیلی 28 خرداد در یک نگاه
گروه ظرفیت مدت تاریخ
باداب سورت و دریاچه چورت و الندان خرداد 99 D 2 روزه 99/03/28 ~ 29
باداب سورت و دریاچه چورت و الندان خرداد 99 E 2 روزه 99/03/29 ~ 30
تنگه شیرز خرداد 99 VIP E 2.5 روزه 99/03/27 ~ 29
تنگه شیرز خرداد 99 VIP F 2.5 روزه 99/03/28 ~ 30
جنگل ابر خرداد 99 C 2 روزه 99/03/28 ~ 29
جنگل ارسباران خرداد 99 VIP C 3.5 روزه 99/03/27 ~ 30
جواهردشت خرداد 99 VIP E 2.5 روزه 99/03/27 ~ 29
جواهردشت خرداد 99 VIP F 2.5 روزه 99/03/28 ~ 30
خلخال به اسالم خرداد 99 VIP E 2.5 روزه 99/03/27 ~ 29
خلخال به اسالم خرداد 99 VIP F 2.5 روزه 99/03/28 ~ 30
دریاچه سوها تا آبشار لاتون خرداد 99 VIP C 2.5 روزه 99/03/27 ~ 29
رامسر نمک آبرود لاهیجان خرداد 99 VIP 3 روزه 99/03/28 ~ 30
ماسال ییلاق اولسبلنگاه خرداد 99 VIP E 2.5 روزه 99/03/27 ~ 29
ماسال ییلاق اولسبلنگاه خرداد 99 VIP F 2.5 روزه 99/03/28 ~ 30
نئور به سوباتان خرداد 99 VIP F 3.5 روزه 99/03/27 ~ 30
تعطیلی 28 خرداد

باداب سورت و دریاچه چورت و ...

از چهارشنبه 1399/03/28 2 روزه
495,000 تومان اطلاعات بیشتر...

باداب سورت و دریاچه چورت و ...

از پنج شنبه 1399/03/29 2 روزه
495,000 تومان اطلاعات بیشتر...

تنگه شیرز خرداد 99 VIP E

از سه شنبه 1399/03/27 2.5 روزه
595,000 تومان اطلاعات بیشتر...

تنگه شیرز خرداد 99 VIP F

از چهارشنبه 1399/03/28 2.5 روزه
595,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جنگل ابر خرداد 99 C

از چهارشنبه 1399/03/28 2 روزه
495,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جنگل ارسباران خرداد 99 VIP ...

از سه شنبه 1399/03/27 3.5 روزه
1,150,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جواهردشت خرداد 99 VIP E

از سه شنبه 1399/03/27 2.5 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جواهردشت خرداد 99 VIP F

از چهارشنبه 1399/03/28 2.5 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

خلخال به اسالم خرداد 99 VIP...

از سه شنبه 1399/03/27 2.5 روزه
595,000 تومان اطلاعات بیشتر...

خلخال به اسالم خرداد 99 VIP...

از چهارشنبه 1399/03/28 2.5 روزه
595,000 تومان اطلاعات بیشتر...

دریاچه سوها تا آبشار لاتون ...

از سه شنبه 1399/03/27 2.5 روزه
595,000 تومان اطلاعات بیشتر...

رامسر نمک آبرود لاهیجان خرد...

از چهارشنبه 1399/03/28 3 روزه
895,000 تومان اطلاعات بیشتر...

ماسال ییلاق اولسبلنگاه خردا...

از سه شنبه 1399/03/27 2.5 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

ماسال ییلاق اولسبلنگاه خردا...

از چهارشنبه 1399/03/28 2.5 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

نئور به سوباتان خرداد 99 VI...

از سه شنبه 1399/03/27 3.5 روزه
1,195,000 تومان اطلاعات بیشتر...

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2020 arandtour.com All rights reserved.