تعطیلی شهریور در یک نگاه
گروه ظرفیت مدت تاریخ
آبشار زمرد حویق 2.5 روزه 99/06/06 ~ 08
جنگل ابر 2 روزه 99/06/07 ~ 08
جواهردشت 2.5 روزه 99/06/06 ~ 08
خلخال به اسالم 2.5 روزه 99/06/06 ~ 08
دریاچه سوها تا آبشار لاتون 2.5 روزه 99/06/06 ~ 08
رفتینگ ارمند 2.5 روزه 99/06/06 ~ 08
سوارکاری لیسار به سوباتان شهریور 99 VIP 3.5 روزه 99/06/05 ~ 08
شلماش تا گراوان 2.5 روزه 99/06/06 ~ 08
ماسال 2.5 روزه 99/06/06 ~ 08
نئور به سوباتان 3.5 روزه 99/06/06 ~ 09
تعطیلی شهریور

آبشار زمرد حویق

از پنج شنبه 1399/06/06 2.5 روزه 730,000 تومان

جنگل ابر

از جمعه 1399/06/07 2 روزه 630,000 تومان

جواهردشت

از پنج شنبه 1399/06/06 2.5 روزه 795,000 تومان

خلخال به اسالم

از پنج شنبه 1399/06/06 2.5 روزه 890,000 تومان

دریاچه سوها تا آبشار لاتون

از پنج شنبه 1399/06/06 2.5 روزه 820,000 تومان

رفتینگ ارمند

از پنج شنبه 1399/06/06 2.5 روزه 895,000 تومان

سوارکاری لیسار به سوباتان ش...

از چهارشنبه 1399/06/05 3.5 روزه 1,620,000 تومان

شلماش تا گراوان

از پنج شنبه 1399/06/06 2.5 روزه 895,000 تومان

ماسال

از پنج شنبه 1399/06/06 2.5 روزه 695,000 تومان

نئور به سوباتان

از پنج شنبه 1399/06/06 3.5 روزه 1,290,000 تومان

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2020 arandtour.com All rights reserved.