در یک نگاه
تعطیلات خرداد در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
آبشار های لرستان
هتل، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
باداب سورت
اتوبوس VIP، خانه محلی، فولبرد 2 روزه 1401/03/13 ~ 14
اتوبوس VIP، خانه محلی، فولبرد 2 روزه 1401/03/14 ~ 15
بهشت گمشده تا آبشار تامرادی
هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
تبریز جلفا کندوان
از ارگ عالیشاه تا قلعه بابک 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
ترکمن صحرا خالدنبی
سرزمین اسب و دوتار، هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
تنگه شیرز تا دره خزینه
جنگل ابر
فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
جنگل ابر تا آبشار مجن
فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/03/12 ~ 14
خلخال به اسالم
خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/03/12 ~ 14
خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
دالامپر قره کلیسا تا دریاچه ارومیه
از کلیسای سیاه تا آبشار سوله دوکل 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
شهر یئری و مشگین شهر
ساوالان، محراب زرتشت، هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
ماسال تا اولسبلانگاه
کردستان اورامانات
تختگاه خورشید، خانه محلی، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
تختگاه خورشید، هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15

تعطیلات خرداد در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/03/11 ~ 13
تختگاه خورشید، خانه محلی، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
از ارگ عالیشاه تا قلعه بابک 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
سرزمین اسب و دوتار، هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
سفر به گرندکانیون ایران، هتل، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/03/12 ~ 14
فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/03/12 ~ 14
خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/03/12 ~ 14
از کلیسای سیاه تا آبشار سوله دوکل 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
قایق سواری در رودخانه‌ی خروشان،خانه محلی، اتوبوسVIP 2.5 روزه 1401/03/12 ~ 14
ساوالان، محراب زرتشت، هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/03/12 ~ 14
از دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی اجرای دوم 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
از دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی اجرای اول 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
تختگاه خورشید، هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
هتل، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
اتوبوس VIP، خانه محلی، فولبرد 2 روزه 1401/03/13 ~ 14
فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
قایق سواری در رودخانه‌ی خروشان. خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
اتوبوس VIP، خانه محلی، فولبرد 2 روزه 1401/03/14 ~ 15

تقویم تعطیلات خرداد

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
اجرای تور تعطیل

تعطیلات خرداد

آبشار های لرستان

از جمعه 1401/03/13 2.5 روزه 1,890,000 تومان

باداب سورت

از جمعه 1401/03/13 2 روزه 1,990,000 تومان

باداب سورت

از شنبه 1401/03/14 2 روزه 1,990,000 تومان

بهشت گمشده تا آبشار تامرادی

از پنج شنبه 1401/03/12 3.5 روزه 3,290,000 تومان

تبریز جلفا کندوان

از پنج شنبه 1401/03/12 3.5 روزه 3,290,000 تومان

ترکمن صحرا خالدنبی

از پنج شنبه 1401/03/12 3.5 روزه 2,895,000 تومان

تنگه شیرز تا دره خزینه

از پنج شنبه 1401/03/12 2.5 روزه 1,940,000 تومان

جنگل ابر

از جمعه 1401/03/13 2.5 روزه 1,890,000 تومان

جنگل ابر تا آبشار مجن

از پنج شنبه 1401/03/12 2.5 روزه 1,890,000 تومان

خلخال به اسالم

از پنج شنبه 1401/03/12 2.5 روزه 2,080,000 تومان

خلخال به اسالم

از جمعه 1401/03/13 2.5 روزه 2,080,000 تومان

دالامپر قره کلیسا تا دریاچه...

از پنج شنبه 1401/03/12 3.5 روزه 3,700,000 تومان

رفتینگ ارمند

از پنج شنبه 1401/03/12 2.5 روزه 2,495,000 تومان

رفتینگ ارمند

از جمعه 1401/03/13 2.5 روزه 2,495,000 تومان

شهر یئری و مشگین شهر

از پنج شنبه 1401/03/12 3.5 روزه 3,295,000 تومان

ماسال تا اولسبلانگاه

از چهارشنبه 1401/03/11 2.5 روزه 2,050,000 تومان

ماسال تا اولسبلانگاه

از پنج شنبه 1401/03/12 2.5 روزه 2,050,000 تومان

ماسال تا اولسبلانگاه

از جمعه 1401/03/13 2.5 روزه 2,050,000 تومان

نئور به سوباتان

از پنج شنبه 1401/03/12 3.5 روزه 3,490,000 تومان

نئور به سوباتان

از پنج شنبه 1401/03/12 3.5 روزه 3,490,000 تومان

کردستان اورامانات

از چهارشنبه 1401/03/11 3.5 روزه 2,950,000 تومان

کردستان اورامانات

از پنج شنبه 1401/03/12 3.5 روزه 3,250,000 تومان
Copyright © 2022 arandtour.com All rights reserved.