در یک نگاه
تعطیلی اسفند در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
جزیره هرمز
خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1399/12/19 ~ 23
طبس کال جنی کویر حلوان
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1399/12/19 ~ 22
چابهار اسفند 99 هوایی
چابهار اسفند 99 هوایی 4 روزه 1399/12/12 ~ 15
چابهار بهمن 99 هوایی
چابهار بهمن 99 هوایی 4 روزه 1399/12/19 ~ 22
چابهار درک تا ارگ بم
اقامتگاه بومگردی، قطار و اتوبوس VIP 6.5 روزه 1399/12/17 ~ 23
کویر مصر
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1399/12/20 ~ 22
یزد میبد چک چک
هتل، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1399/12/20 ~ 22

تعطیلی اسفند در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
چابهار اسفند 99 هوایی 4 روزه 1399/12/12 ~ 15
اقامتگاه بومگردی، قطار و اتوبوس VIP 6.5 روزه 1399/12/17 ~ 23
خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1399/12/19 ~ 23
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1399/12/19 ~ 22
چابهار بهمن 99 هوایی 4 روزه 1399/12/19 ~ 22
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1399/12/20 ~ 22
هتل، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1399/12/20 ~ 22

تقویم تعطیلی اسفند

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
اجرای تور تعطیل

تعطیلی اسفند

جزیره هرمز

از سه شنبه 1399/12/19 4.5 روزه 1,350,000 تومان

طبس کال جنی کویر حلوان

از سه شنبه 1399/12/19 3.5 روزه 1,150,000 تومان

چابهار اسفند 99 هوایی

از سه شنبه 1399/12/12 4 روزه 4,095,000 تومان

چابهار بهمن 99 هوایی

از سه شنبه 1399/12/19 4 روزه 4,020,000 تومان

چابهار درک تا ارگ بم

از یکشنبه 1399/12/17 6.5 روزه 2,095,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1399/12/20 2.5 روزه 730,000 تومان

یزد میبد چک چک

از چهارشنبه 1399/12/20 2.5 روزه 860,000 تومان

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2021 arandtour.com All rights reserved.