تعطیلی 28 خرداد در یک نگاه
گروه ظرفیت مدت تاریخ
آبشار زمرد حویق 2.5 روزه 99/03/27 ~ 29
آبشار لاتون 2.5 روزه 99/03/27 ~ 29
باداب سورت 2 روزه 99/03/28 ~ 29
تبریز جنگل ارسباران 3.5 روزه 99/03/27 ~ 30
جنگل ابر 2 روزه 99/03/28 ~ 29
جواهردشت 2.5 روزه 99/03/27 ~ 29
خلخال به اسالم 2.5 روزه 99/03/27 ~ 29
ماسال 2.5 روزه 99/03/27 ~ 29
نئور به سوباتان 3.5 روزه 99/03/27 ~ 30
کردستان سنندج مریوان 3.5 روزه 99/03/27 ~ 30
تعطیلی 28 خرداد

آبشار زمرد حویق

از سه شنبه 1399/03/27 2.5 روزه 730,000 تومان

آبشار لاتون

از سه شنبه 1399/03/27 2.5 روزه 730,000 تومان

باداب سورت

از چهارشنبه 1399/03/28 2 روزه 720,000 تومان

تبریز جنگل ارسباران

از سه شنبه 1399/03/27 3.5 روزه 1,150,000 تومان

جنگل ابر

از چهارشنبه 1399/03/28 2 روزه 595,000 تومان

جواهردشت

از سه شنبه 1399/03/27 2.5 روزه 820,000 تومان

خلخال به اسالم

از سه شنبه 1399/03/27 2.5 روزه 890,000 تومان

ماسال

از سه شنبه 1399/03/27 2.5 روزه 695,000 تومان

نئور به سوباتان

از سه شنبه 1399/03/27 3.5 روزه 1,290,000 تومان

کردستان سنندج مریوان

از سه شنبه 1399/03/27 3.5 روزه 1,150,000 تومان

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2020 arandtour.com All rights reserved.