در یک نگاه
تعطیلی عیدقربان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
رفتینگ زاینده رود
اتوبوس VIP، فولبرد 1.5 روزه 1401/04/16 ~ 17
ماسال تا اولسبلانگاه
نئور به سوباتان

تعطیلی عیدقربان در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
اتوبوس VIP، فولبرد 1.5 روزه 1401/04/16 ~ 17
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/04/16 ~ 18
از دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی 3.5 روزه 1401/04/16 ~ 19

تقویم تعطیلی عیدقربان

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
اجرای تور تعطیل

تعطیلی عیدقربان

رفتینگ زاینده رود

از پنج شنبه 1401/04/16 1.5 روزه 1,395,000 تومان

ماسال تا اولسبلانگاه

از پنج شنبه 1401/04/16 2.5 روزه 2,195,000 تومان

نئور به سوباتان

از پنج شنبه 1401/04/16 3.5 روزه 3,490,000 تومان
Copyright © 2022 arandtour.com All rights reserved.