در یک نگاه
تعطیلی بهمن در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
بوشهر تا بیشاپور
رویای دریا و نخلستان 4.5 روزه 1400/11/25 ~ 29
جزیره هرمز
خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1400/11/25 ~ 29
خراسان قدیم خواف نشتیفان
خراسان قدیم سرزمین طلای سرخ 3.5 روزه 1400/11/25 ~ 28
خوزستان شوش شوشتر
هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/11/26 ~ 29
سافاری، از ارگ بم تا دره زبان مار
سفر به بکرترین نقطه‌ی فلات ایران 4.5 روزه 1400/11/25 ~ 29
کویر ریگ زرین تا اردکان
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس، فولبرد 2.5 روزه 1400/11/27 ~ 29
کویر مصر
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1400/11/27 ~ 29
کویر کاراکال فهرج میبد
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/11/27 ~ 29
یزد میبد چک چک
سرزمین خشت و زرتشت 3.5 روزه 1400/11/25 ~ 28

تعطیلی بهمن در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
رویای دریا و نخلستان 4.5 روزه 1400/11/25 ~ 29
خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1400/11/25 ~ 29
خراسان قدیم سرزمین طلای سرخ 3.5 روزه 1400/11/25 ~ 28
سفر به بکرترین نقطه‌ی فلات ایران 4.5 روزه 1400/11/25 ~ 29
سرزمین خشت و زرتشت 3.5 روزه 1400/11/25 ~ 28
هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/11/26 ~ 29
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس، فولبرد 2.5 روزه 1400/11/27 ~ 29
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1400/11/27 ~ 29
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/11/27 ~ 29

تقویم تعطیلی بهمن

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
23
24
25
26
27
28
29
اجرای تور تعطیل

تعطیلی بهمن

بوشهر تا بیشاپور

از دوشنبه 1400/11/25 4.5 روزه 3,090,000 تومان

جزیره هرمز

از دوشنبه 1400/11/25 4.5 روزه 2,650,000 تومان

خراسان قدیم خواف نشتیفان

از دوشنبه 1400/11/25 3.5 روزه 2,295,000 تومان

خوزستان شوش شوشتر

از سه شنبه 1400/11/26 3.5 روزه 2,190,000 تومان

سافاری، از ارگ بم تا دره زب...

از دوشنبه 1400/11/25 4.5 روزه 4,250,000 تومان در صورت ثبت نام تا تاری...

کویر ریگ زرین تا اردکان

از چهارشنبه 1400/11/27 2.5 روزه 1,350,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1400/11/27 2.5 روزه 1,250,000 تومان

کویر کاراکال فهرج میبد

از چهارشنبه 1400/11/27 2.5 روزه 1,250,000 تومان

یزد میبد چک چک

از دوشنبه 1400/11/25 3.5 روزه 1,890,000 تومان
Copyright © 2022 arandtour.com All rights reserved.