باشگاه مشتریان

آرند تور برای تشویق مسافران قدیمی خود اقدام به ایجاد باشگاه مشتریان با صدور کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی، جهت استفاده از تخفیفات برای خرید بلیط هواپیما و تور نموده است.
در ادامه شرایط صدور کارت برای همسفران آورده شده است:
همسفرانی که با آرند تور حداقل 7 روز سفر کرده‌اند ( اعم از سفر داخلی و خارجی) می‌توانند با دریافت کارت برنزی خود جهت ثبت نام در سفرهای داخلی از تخفیف 5 درصدی در هر زمان و در ایام پیک (به طور مثال : عید نوروز ، عید فطر و ...) از تخفیف 2.5 درصدی مازاد بر تخفیف زمان داری که توسط آرند تور اعلام شده است استفاده نمایند، همچنین این دسته از همسفران برای خرید بلیط‌های خارجی خود می‌توانند از تخفیف 2 درصدی برخوردار شوند.

همسفرانی که با آرند تور حداقل 15 روز کرده‌اند (اعم از سفر داخلی و خارجی) می‌توانند با دریافت کارت نقره ای خود جهت ثبت نام در سفرهای داخلی از تخفیف 10 درصدی در هر زمان و در ایام پیک (به طور مثال : عید نوروز ، عید فطر و ...) از تخفیف 5 درصدی مازاد بر تخفیف زمان داری که توسط آرند تور اعلام شده است استفاده نمایند، همچنین این دسته از همسفران برای خرید بلیط‌های خارجی خود می‌توانند از تخفیف 3 درصدی برخوردار شوند. امتیاز دیگر این همسفران استفاده از یک تور یک روزه رایگان در روز تولد همسفر یا یک روز قبل یا بعد از آن می‌باشد. (استفاده از این امتیاز مستلزم ارسال تصویر کارت ملی همسفر به دفتر آرند تور می‌باشد.)

همسفرانی که با آرند تور حداقل 25 روز سفر کرده‌اند (اعم از سفر داخلی و خارجی) می‌توانند با دریافت کارت طلایی خود جهت ثبت نام در سفر‌های داخلی از تخفیف 15 درصدی در هر زمان و در ایام پیک (به طور مثال : عید نوروز ، عید فطر و ...) از تخفیف 7.5 درصدی مازاد بر تخفیف زمان داری که توسط آرند تور اعلام شده است استفاده نمایند، همچنین این دسته از همسفران برای خرید بلیط‌های خارجی خود می‌توانند از تخفیف 5 درصدی برخوردار شوند. از سوی دیگر همسفران طلایی آرند تور در بازه زمانی سه روز قبل یا بعد از روز تولد خود می‌توانند از یک تور یک روزه رایگان برای خود و یک همراه استفاده نمایند.
Copyright © 2022 arandtour.com All rights reserved.