در یک نگاه
تورهای یکروزه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
جنگل الیمستان
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/02/31
ییلاق سی دشت و غار دربند رشی
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/02/30

تورهای یکروزه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/02/30
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/02/31

تقویم تورهای یکروزه

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
25
26
27
28
29
30
31
اجرای تور تعطیل

تورهای یکروزه

ییلاق سی دشت و غار دربند رش...

پنج شنبه 1400/02/30 1 روزه 320,000 تومان

جنگل الیمستان

جمعه 1400/02/31 1 روزه 320,000 تومان

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2021 arandtour.com All rights reserved.