021 4495 7051
021 4414 2598
آرند تور

جشنواره نوروز 99 با تخفیف سابقه همسفری!

تورهای یکروزه در یک نگاه
گروه ظرفیت مدت تاریخ
غار چال نخجیر و معبد خورهه بهمن 98 موجود 1 روزه 98/11/03
ماسوله دریاچه سقالکسار تور یک روزه بهمن 98 موجود 1 روزه 98/11/03
کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی بهمن 98 موجود 1 روزه 98/11/03
تپه های مریخی تا تونل نمکی تور یک روزه بهمن 98 موجود 1 روزه 98/11/04
قزوین گردی تور یک روزه بهمن 98 موجود 1 روزه 98/11/04
کویر مرنجاب تور یک روزه بهمن 98 موجود 1 روزه 98/11/04
ابیانه و باغ فین یک روزه بهمن 98 موجود 1 روزه 98/11/09
غار علیصدر همدان تور یک روزه بهمن 98 موجود 1 روزه 98/11/09
یکروزه کویر مرنجاب بهمن 98 موجود 1 روزه 98/11/09
دریاچه نمک حاج علی قلی و دامغان گردی تور یک روزه بهمن 98 موجود 1 روزه 98/11/10
قلعه رودخان تور یک روزه قلعه رودخان بهمن 98 موجود 1 روزه 98/11/10
زنجان گردی تور یک روزه بهمن 98 موجود 1 روزه 98/11/11
تورهای یکروزه

ماسوله دریاچه سقالکسار تور ...

پنج شنبه 1398/11/03 1 روزه
130,000 تومان موجود اطلاعات بیشتر...

غار چال نخجیر و معبد خورهه ...

پنج شنبه 1398/11/03 1 روزه
135,000 تومان موجود اطلاعات بیشتر...

کویر ابوزید آباد و شهر زیرز...

پنج شنبه 1398/11/03 1 روزه
140,000 تومان موجود اطلاعات بیشتر...
160,000 تومان موجود اطلاعات بیشتر...
140,000 تومان موجود اطلاعات بیشتر...
135,000 تومان موجود اطلاعات بیشتر...

ابیانه و باغ فین یک روزه به...

چهارشنبه 1398/11/09 1 روزه
170,000 تومان موجود اطلاعات بیشتر...

غار علیصدر همدان تور یک روز...

چهارشنبه 1398/11/09 1 روزه
130,000 تومان موجود اطلاعات بیشتر...

یکروزه کویر مرنجاب بهمن 98

چهارشنبه 1398/11/09 1 روزه
140,000 تومان موجود اطلاعات بیشتر...

قلعه رودخان تور یک روزه قلع...

پنج شنبه 1398/11/10 1 روزه
130,000 تومان موجود اطلاعات بیشتر...

دریاچه نمک حاج علی قلی و دا...

پنج شنبه 1398/11/10 1 روزه
135,000 تومان موجود اطلاعات بیشتر...
135,000 تومان موجود اطلاعات بیشتر...

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2020 arandtour.com All rights reserved.