در یک نگاه
تورهای یکروزه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
جنگل الیمستان
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/07/30
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/08/02
لفور تا هفت آبشار
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/07/30
کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/07/30
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/08/02
کویر مرنجاب
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/07/30
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/08/02

تورهای یکروزه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/07/30
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/07/30
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/07/30
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/07/30
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/08/02
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/08/02
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/08/02

تقویم تورهای یکروزه

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
24
25
26
27
28
29
30
آبان
2
3
4
5
6
7
اجرای تور تعطیل

تورهای یکروزه

لفور تا هفت آبشار

جمعه 1400/07/30 1 روزه 380,000 تومان

جنگل الیمستان

جمعه 1400/07/30 1 روزه 380,000 تومان

کویر مرنجاب

جمعه 1400/07/30 1 روزه 410,000 تومان

کویر ابوزید آباد و شهر زیرز...

جمعه 1400/07/30 1 روزه 370,000 تومان

کویر مرنجاب

یکشنبه 1400/08/02 1 روزه 410,000 تومان

جنگل الیمستان

یکشنبه 1400/08/02 1 روزه 380,000 تومان

کویر ابوزید آباد و شهر زیرز...

یکشنبه 1400/08/02 1 روزه 370,000 تومان
بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
Copyright © 2021 arandtour.com All rights reserved.