در یک نگاه
تورهای یکروزه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
جنگل کیا سلطان تا آبشار سنگ درکا
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/05/14
رودخانه نوردی ترو
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/05/08
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/05/15
سرپوش تنگه
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/05/15
لفور تا هفت آبشار
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/05/15
پلنگ دره
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/05/14
ییلاق فیلبند
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/05/14

تورهای یکروزه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/05/08
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/05/14
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/05/14
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/05/14
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/05/15
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/05/15
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/05/15

تقویم تورهای یکروزه

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اجرای تور تعطیل

تورهای یکروزه

رودخانه نوردی ترو

جمعه 1400/05/08 1 روزه 395,000 تومان ظرفیت باقیمانده 5 نفر

پلنگ دره

پنج شنبه 1400/05/14 1 روزه 350,000 تومان

جنگل کیا سلطان تا آبشار سنگ...

پنج شنبه 1400/05/14 1 روزه 360,000 تومان

ییلاق فیلبند

پنج شنبه 1400/05/14 1 روزه 380,000 تومان

سرپوش تنگه

جمعه 1400/05/15 1 روزه 340,000 تومان

لفور تا هفت آبشار

جمعه 1400/05/15 1 روزه 370,000 تومان

رودخانه نوردی ترو

جمعه 1400/05/15 1 روزه 395,000 تومان
بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
Copyright © 2021 arandtour.com All rights reserved.