در یک نگاه
تورهای یکروزه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
تپه های مریخی تا تونل نمکی
تپه های مریخی تا تونل نمکی 1 روزه 1399/12/15
قزوین گردی
قزوین گردی 1 روزه 1399/12/14
کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/12/14
کویر مرنجاب
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/12/15

تورهای یکروزه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/12/14
قزوین گردی 1 روزه 1399/12/14
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/12/15
تپه های مریخی تا تونل نمکی 1 روزه 1399/12/15

تقویم تورهای یکروزه

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
9
10
11
12
13
14
15
اجرای تور تعطیل

تورهای یکروزه

کویر ابوزید آباد و شهر زیرز...

پنج شنبه 1399/12/14 1 روزه 250,000 تومان

قزوین گردی

پنج شنبه 1399/12/14 1 روزه 185,000 تومان

کویر مرنجاب

جمعه 1399/12/15 1 روزه 275,000 تومان

تپه های مریخی تا تونل نمکی

جمعه 1399/12/15 1 روزه 230,000 تومان

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2021 arandtour.com All rights reserved.