در یک نگاه
تورهای داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
ایلام کرمانشاه بیستون نوروز 1401
هتل، اتوبوس VIP، اجرای اول 3.5 روزه 1401/01/01 ~ 04
هتل، اتوبوس VIP، اجرای دوم 3.5 روزه 1401/01/10 ~ 13
بوشهر تا بیشاپور
رویای دریا و نخلستان 4.5 روزه 1400/11/25 ~ 29
رویای دریا و نخلستان 4.5 روزه 1400/12/09 ~ 13
ترکمن صحرا خالدنبی نوروز 1401
هتل، اتوبوس VIP، اجرای اول 3.5 روزه 1400/12/28 ~ 02
هتل، اتوبوس VIP، اجرای دوم 3.5 روزه 1401/01/01 ~ 04
هتل، اتوبوس VIP، اجرای سوم 3.5 روزه 1401/01/10 ~ 13
جزیره هرمز
خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1400/11/12 ~ 16
خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1400/11/19 ~ 23
خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1400/11/25 ~ 29
خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1400/12/09 ~ 13
جزیره هرمز نوروز 1401
خانه محلی، قطار، اجرای اول 4.5 روزه 1400/12/28 ~ 03
خانه محلی، قطار، اجرای دوم 4.5 روزه 1401/01/01 ~ 05
خانه محلی، قطار، اجرای سوم 4.5 روزه 1401/01/06 ~ 10
خانه محلی، قطار، اجرای چهارم 4.5 روزه 1401/01/09 ~ 13
خراسان قدیم خواف نشتیفان
خراسان قدیم سرزمین طلای سرخ 3.5 روزه 1400/11/25 ~ 28
خوزستان شوش شوشتر
هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/11/26 ~ 29
هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/12/09 ~ 12
خوزستان شوش شوشتر نوروز 1401
هتل، اتوبوس VIP، اجرای اول 3.5 روزه 1401/01/01 ~ 04
هتل، اتوبوس VIP، اجرای دوم 3.5 روزه 1401/01/11 ~ 13
سافاری، از ارگ بم تا دره زبان مار
سفر به بکرترین نقطه‌ی فلات ایران 4.5 روزه 1400/11/25 ~ 29
شیراز نوروز 1401
هتل، اتوبوس VIP، اجرای اول 3.5 روزه 1401/01/01 ~ 04
هتل، اتوبوس VIP، اجرای دوم 3.5 روزه 1401/01/10 ~ 13
چابهار
هتل، هوایی 4 روزه 1400/12/10 ~ 13
چابهار درک تا ارگ بم نوروز 1401
کویر ریگ زرین تا اردکان
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس، فولبرد 2.5 روزه 1400/11/27 ~ 29
کویر مصر
کویر کاراکال فهرج میبد
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/11/27 ~ 29
کویر کاراکال فهرج میبد نوروز 1401
یزد میبد چک چک
سرزمین خشت و زرتشت، فولبرد 2.5 روزه 1400/11/13 ~ 15
سرزمین خشت و زرتشت 3.5 روزه 1400/11/25 ~ 28
سرزمین خشت و زرتشت 3.5 روزه 1400/12/09 ~ 12
یزد میبد چک چک نوروز 1401
هتل، اتوبوس، اجرای اول 3.5 روزه 1401/01/01 ~ 04
هتل، اتوبوس، اجرای دوم 3.5 روزه 1401/01/09 ~ 12

تورهای داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1400/11/12 ~ 16
سرزمین خشت و زرتشت، فولبرد 2.5 روزه 1400/11/13 ~ 15
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1400/11/13 ~ 15
خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1400/11/19 ~ 23
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1400/11/20 ~ 22
سرزمین خشت و زرتشت 3.5 روزه 1400/11/25 ~ 28
رویای دریا و نخلستان 4.5 روزه 1400/11/25 ~ 29
خراسان قدیم سرزمین طلای سرخ 3.5 روزه 1400/11/25 ~ 28
خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1400/11/25 ~ 29
سفر به بکرترین نقطه‌ی فلات ایران 4.5 روزه 1400/11/25 ~ 29
هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/11/26 ~ 29
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس، فولبرد 2.5 روزه 1400/11/27 ~ 29
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1400/11/27 ~ 29
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/11/27 ~ 29
هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/12/09 ~ 12
سرزمین خشت و زرتشت 3.5 روزه 1400/12/09 ~ 12
رویای دریا و نخلستان 4.5 روزه 1400/12/09 ~ 13
خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1400/12/09 ~ 13
هتل، هوایی 4 روزه 1400/12/10 ~ 13
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1400/12/11 ~ 13
اقامتگاه بومگردی، قطار و اتوبوس VIP، اجرای اول 6.5 روزه 1400/12/28 ~ 05
هتل، اتوبوس VIP، اجرای اول 3.5 روزه 1400/12/28 ~ 02
خانه محلی، قطار، اجرای اول 4.5 روزه 1400/12/28 ~ 03
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد، اجرای اول 2.5 روزه 1400/12/28 ~ 01
اقامتگاه بومگردی، قطار و اتوبوس VIP، اجرای دوم 6.5 روزه 1400/12/29 ~ 06
هتل، اتوبوس، اجرای اول 3.5 روزه 1401/01/01 ~ 04
هتل، اتوبوس VIP، اجرای اول 3.5 روزه 1401/01/01 ~ 04
هتل، اتوبوس VIP، اجرای دوم 3.5 روزه 1401/01/01 ~ 04
خانه محلی، قطار، اجرای دوم 4.5 روزه 1401/01/01 ~ 05
هتل، اتوبوس VIP، اجرای اول 3.5 روزه 1401/01/01 ~ 04
هتل، اتوبوس VIP، اجرای اول 3.5 روزه 1401/01/01 ~ 04
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد، اجرای دوم 2.5 روزه 1401/01/01 ~ 03
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، اجرای اول 2.5 روزه 1401/01/01 ~ 03
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد، اجرای سوم 2.5 روزه 1401/01/03 ~ 05
خانه محلی، قطار، اجرای سوم 4.5 روزه 1401/01/06 ~ 10
اقامتگاه بومگردی، قطار و اتوبوس VIP، اجرای سوم 6.5 روزه 1401/01/07 ~ 13
هتل، اتوبوس، اجرای دوم 3.5 روزه 1401/01/09 ~ 12
خانه محلی، قطار، اجرای چهارم 4.5 روزه 1401/01/09 ~ 13
هتل، اتوبوس VIP، اجرای دوم 3.5 روزه 1401/01/10 ~ 13
هتل، اتوبوس VIP، اجرای سوم 3.5 روزه 1401/01/10 ~ 13
هتل، اتوبوس VIP، اجرای دوم 3.5 روزه 1401/01/10 ~ 13
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، اجرای دوم 2.5 روزه 1401/01/11 ~ 13
هتل، اتوبوس VIP، اجرای دوم 3.5 روزه 1401/01/11 ~ 13
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد، اجرای چهارم 2.5 روزه 1401/01/11 ~ 13

تقویم تورهای داخلی

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
اسفند
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
اجرای تور تعطیل

جزیره هرمز

از سه شنبه 1400/11/12 4.5 روزه 2,500,000 تومان

یزد میبد چک چک

از چهارشنبه 1400/11/13 2.5 روزه 1,350,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1400/11/13 2.5 روزه 1,195,000 تومان

جزیره هرمز

از سه شنبه 1400/11/19 4.5 روزه 2,500,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1400/11/20 2.5 روزه 1,195,000 تومان

یزد میبد چک چک

از دوشنبه 1400/11/25 3.5 روزه 1,890,000 تومان

بوشهر تا بیشاپور

از دوشنبه 1400/11/25 4.5 روزه 3,090,000 تومان

خراسان قدیم خواف نشتیفان

از دوشنبه 1400/11/25 3.5 روزه 2,295,000 تومان

جزیره هرمز

از دوشنبه 1400/11/25 4.5 روزه 2,650,000 تومان

سافاری، از ارگ بم تا دره زبان مار

از دوشنبه 1400/11/25 4.5 روزه 4,250,000 تومان در صورت ثبت نام تا تاری...

خوزستان شوش شوشتر

از سه شنبه 1400/11/26 3.5 روزه 2,190,000 تومان

کویر ریگ زرین تا اردکان

از چهارشنبه 1400/11/27 2.5 روزه 1,350,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1400/11/27 2.5 روزه 1,250,000 تومان

کویر کاراکال فهرج میبد

از چهارشنبه 1400/11/27 2.5 روزه 1,250,000 تومان

خوزستان شوش شوشتر

از دوشنبه 1400/12/09 3.5 روزه 2,190,000 تومان

یزد میبد چک چک

از دوشنبه 1400/12/09 3.5 روزه 1,890,000 تومان

بوشهر تا بیشاپور

از دوشنبه 1400/12/09 4.5 روزه 3,090,000 تومان

جزیره هرمز

از دوشنبه 1400/12/09 4.5 روزه 2,650,000 تومان

چابهار

از سه شنبه 1400/12/10 4 روزه از 3,400,000 تومان + (هزینه پرواز رفت و بر...

کویر مصر

از چهارشنبه 1400/12/11 2.5 روزه 1,250,000 تومان

چابهار درک تا ارگ بم نوروز 1401

از شنبه 1400/12/28 6.5 روزه 4,590,000 تومان

ترکمن صحرا خالدنبی نوروز 1401

از شنبه 1400/12/28 3.5 روزه 2,595,000 تومان

جزیره هرمز نوروز 1401

از شنبه 1400/12/28 4.5 روزه 2,990,000 تومان

کویر مصر نوروز 1401

از شنبه 1400/12/28 2.5 روزه 1,550,000 تومان

چابهار درک تا ارگ بم نوروز 1401

از یکشنبه 1400/12/29 6.5 روزه 4,590,000 تومان

یزد میبد چک چک نوروز 1401

از دوشنبه 1401/01/01 3.5 روزه 2,595,000 تومان

شیراز نوروز 1401

از دوشنبه 1401/01/01 3.5 روزه هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

ترکمن صحرا خالدنبی نوروز 1401

از دوشنبه 1401/01/01 3.5 روزه 2,595,000 تومان

جزیره هرمز نوروز 1401

از دوشنبه 1401/01/01 4.5 روزه 2,990,000 تومان

خوزستان شوش شوشتر نوروز 1401

از دوشنبه 1401/01/01 3.5 روزه 2,695,000 تومان

ایلام کرمانشاه بیستون نوروز 1401

از دوشنبه 1401/01/01 3.5 روزه 2,695,000 تومان

کویر مصر نوروز 1401

از دوشنبه 1401/01/01 2.5 روزه 1,550,000 تومان

کویر کاراکال فهرج میبد نوروز 1401

از دوشنبه 1401/01/01 2.5 روزه 1,550,000 تومان

کویر مصر نوروز 1401

از چهارشنبه 1401/01/03 2.5 روزه 1,550,000 تومان

جزیره هرمز نوروز 1401

از شنبه 1401/01/06 4.5 روزه 2,990,000 تومان

چابهار درک تا ارگ بم نوروز 1401

از یکشنبه 1401/01/07 6.5 روزه 4,590,000 تومان

یزد میبد چک چک نوروز 1401

از سه شنبه 1401/01/09 3.5 روزه 2,595,000 تومان

جزیره هرمز نوروز 1401

از سه شنبه 1401/01/09 4.5 روزه 2,990,000 تومان

شیراز نوروز 1401

از چهارشنبه 1401/01/10 3.5 روزه هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

ترکمن صحرا خالدنبی نوروز 1401

از چهارشنبه 1401/01/10 3.5 روزه 2,595,000 تومان

ایلام کرمانشاه بیستون نوروز 1401

از چهارشنبه 1401/01/10 3.5 روزه 2,695,000 تومان

کویر کاراکال فهرج میبد نوروز 1401

از پنج شنبه 1401/01/11 2.5 روزه 1,550,000 تومان

خوزستان شوش شوشتر نوروز 1401

از پنج شنبه 1401/01/11 3.5 روزه 2,695,000 تومان

کویر مصر نوروز 1401

از پنج شنبه 1401/01/11 2.5 روزه 1,550,000 تومان
بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
ناشناس
1400/09/19 05:20
سلام ببخشید تورهای یکروزه فقط مجردی به اطراف تهران دارید؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوا آرندتور
1400/09/25 09:40
با سلام و احترام
به صورت تور گروهی هستش
باتشکر از پیام شما
ناشناس
1400/09/03 19:30
با سلام من سالهاست همسفر آرندتور هستم اما تور تنگه شیرز که توی مهرماه برگزار شد با یک لیدر خانم بدترین تور زندگیم بود ، به علت رفتارهای بسیار زشت اون خانم و صبور نبودن ، بداخلاقی و ناتوانی شون در اداره گروه متاسفانه به شدت از آرندتور زده شدم کاش در انتخاب لیدرهاتون بیشتر دقت کنید ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوا آرندتور
1400/09/06 13:45
با سلام و احترام
متاسفانه اتفاقات پیش آمده در تور تنگه شیرز بررسی شد و عدم ناهماهنگی بین لیدرها باعث شده بود ولی قطعا آرندتور دقت بیشتری بعد این روی لیدرها خواهد داشت و به هیچ وجه عدم ناهماهنگی بین لیدرها صورت نخواهد گرفت و امیدواریم باز در سفرهای آتی میزبان شما همسفر عزیز و همیشگی آرندتور باشیم
باتشکر از پیام و انتقادهای سازنده شما
ناشناس
1400/08/25 12:44
باسلام مدتی است که تنوع تورهاتون خیلی پایین اومده علتش چیه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوا آرندتور
1400/08/29 15:11
با سلام و احترام
با توجه به شیوع ویروس کرونا متاسفانه مقاصد کم شده بود با توجه به بهتر شدن شرایط قطعا تورهای متنوعی خواهیم گذاشت
باتشکر از پیام شما
سعید نباتی
1400/06/04 13:39
با سلام. آیا قبل از حرکت اتوبوس ها از اعضای تور نتیجه تست منفی کرونا میگیرین؟احیانا کسی مبتلا نباشه کل اتوبوس و مبتلا کنه
پاسخ دهید...
تولید محتوا آرندتور
1400/06/08 09:44
با سلام و احترام
برای تورهای داخلی و طبیعتگردی متاسفانه همراه داشتن تست کرونا الزامی نیست ولی از افرادی که علائم داشته باشند قبل از سفر و یا در طول سفر از ادامه همراهی تور جلوگیری میشود.
باتشکر از پیام شما
Copyright © 2022 arandtour.com All rights reserved.