در یک نگاه
تورهای داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
ترکمن صحرا خالدنبی
تنگه شیرز تا دره خزینه
جزیره هرمز
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/07/25 ~ 29
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/08/03 ~ 07
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/08/09 ~ 13
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/08/17 ~ 21
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/08/23 ~ 27
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/09/01 ~ 05
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/09/07 ~ 11
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/09/15 ~ 19
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/09/21 ~ 25
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/09/29 ~ 03
خلخال به اسالم
در آغوش پائیز 2.5 روزه 1401/07/20 ~ 22
در آغوش پائیز 2.5 روزه 1401/07/27 ~ 29
طبس کال جنی ازمیغان
ماسال تا اولسبلنگاه
ییلاق سوباتان

تورهای داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14
از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14
در آغوش پائیز 2.5 روزه 1401/07/20 ~ 22
سفر به گرندکانیون ایران، هتل، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/07/20 ~ 22
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/07/20 ~ 22
سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1401/07/20 ~ 22
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/07/25 ~ 29
سرزمین نخل و شالیزار اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1401/07/26 ~ 29
در آغوش پائیز 2.5 روزه 1401/07/27 ~ 29
سرزمین اسب و دو تار، بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1401/07/27 ~ 29
سفر به گرندکانیون ایران، هتل، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/07/27 ~ 29
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/07/27 ~ 29
سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1401/07/27 ~ 29
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/08/03 ~ 07
سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1401/08/04 ~ 06
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/08/09 ~ 13
سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1401/08/11 ~ 13
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/08/17 ~ 21
سرزمین یوسف،اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1401/08/18 ~ 20
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/08/23 ~ 27
سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1401/08/25 ~ 27
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/09/01 ~ 05
سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1401/09/02 ~ 04
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/09/07 ~ 11
سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1401/09/09 ~ 11
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/09/15 ~ 19
سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1401/09/16 ~ 18
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/09/21 ~ 25
سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد 2.5 روزه 1401/09/23 ~ 25
جزیره رنگین کمانی، خانه محلی، قطار 4.5 روزه 1401/09/29 ~ 03

تقویم تورهای داخلی

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
آبان
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
اجرای تور تعطیل

ماسال تا اولسبلنگاه

از سه شنبه 1401/07/12 2.5 روزه 2,390,000 تومان

ییلاق سوباتان

از سه شنبه 1401/07/12 2.5 روزه 2,490,000 تومان

خلخال به اسالم

از چهارشنبه 1401/07/20 2.5 روزه 2,290,000 تومان

تنگه شیرز تا دره خزینه

از چهارشنبه 1401/07/20 2.5 روزه 2,250,000 تومان

ماسال تا اولسبلنگاه

از چهارشنبه 1401/07/20 2.5 روزه 2,390,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1401/07/20 2.5 روزه 1,950,000 تومان

جزیره هرمز

از دوشنبه 1401/07/25 4.5 روزه 4,090,000 تومان

طبس کال جنی ازمیغان

از سه شنبه 1401/07/26 3.5 روزه 3,590,000 تومان

خلخال به اسالم

از چهارشنبه 1401/07/27 2.5 روزه 2,290,000 تومان

ترکمن صحرا خالدنبی

از چهارشنبه 1401/07/27 2.5 روزه 2,530,000 تومان

تنگه شیرز تا دره خزینه

از چهارشنبه 1401/07/27 2.5 روزه 2,250,000 تومان

ماسال تا اولسبلنگاه

از چهارشنبه 1401/07/27 2.5 روزه 2,390,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1401/07/27 2.5 روزه 1,950,000 تومان

جزیره هرمز

از سه شنبه 1401/08/03 4.5 روزه 4,090,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1401/08/04 2.5 روزه 1,950,000 تومان

جزیره هرمز

از دوشنبه 1401/08/09 4.5 روزه 4,090,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1401/08/11 2.5 روزه 1,950,000 تومان

جزیره هرمز

از سه شنبه 1401/08/17 4.5 روزه 4,090,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1401/08/18 2.5 روزه 1,950,000 تومان

جزیره هرمز

از دوشنبه 1401/08/23 4.5 روزه 4,090,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1401/08/25 2.5 روزه 1,950,000 تومان

جزیره هرمز

از سه شنبه 1401/09/01 4.5 روزه 4,090,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1401/09/02 2.5 روزه 1,950,000 تومان

جزیره هرمز

از دوشنبه 1401/09/07 4.5 روزه 4,090,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1401/09/09 2.5 روزه 1,950,000 تومان

جزیره هرمز

از سه شنبه 1401/09/15 4.5 روزه 4,090,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1401/09/16 2.5 روزه 1,950,000 تومان

جزیره هرمز

از دوشنبه 1401/09/21 4.5 روزه 4,090,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1401/09/23 2.5 روزه 1,950,000 تومان

جزیره هرمز

از سه شنبه 1401/09/29 4.5 روزه 4,090,000 تومان
بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
آرش
1401/06/20 08:53
درود بر شما ببخشید در صفحه امردادتور تورهای سمت کهگیلویه و کوهرنگ چهارمحال و ترکمن صحرا هست اما اینجا نمیبینم برگزار نمیکنید؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1401/06/06 14:48
سلام هواخنک شده تور کردستان و کرمانشاه برگزار نمیکنین؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوا آرندتور
1401/06/17 13:49
با سلام و احترام
به زودی تورهای کردستان و کرمانشاه گذاشته خواهد شد
باتشکر از پیام شما
محمدرضا
1401/05/26 15:36
باسلام و احترام برنامه ای برای تور دریاچه گهر طی شهریور ماه دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوا آرندتور
1401/06/06 11:35
با سلام و احترام
نه متاسفانه امسال توری برای دریاچه گهر نخواهیم داشت
باتشکر از پیام شما
فواد
1401/05/23 00:03
سلام تور سوارکاری لیسار به سوباتان در شهریور هم اجرا میشود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوا آرندتور
1401/05/24 11:08
با سلام و احترام
احتمال خیلی زیاد تور سوارکاری فقط یک اجرا در شهریور داشته باشیم
باتشکر از پیام شما
مهدی
1401/02/26 21:54
سلام،جای تور دو و نیم روزه سوباتان از تاریخ دوازدهم تا چهاردهم خالیه واقعا،فکر کنم این تاریخ خیلی مناسب بود
پاسخ دهید...
تولید محتوا آرندتور
1401/04/18 16:58
با سلام و احترام
به دلیل شلوغی زیاد گذاشته نشده بود تور سوباتان
باتشکر از پیام شما
محمد
1401/05/02 07:20
در اینستا سرچ کن اکوتوریست تور های خوبی میذاره
ناشناس
1401/01/24 12:02
با سلام سال قبل همسفر آرند بودم در تور سوباتان . بینهایت عالی بود چرا امسال یک روز از مدت تور کم شده
پاسخ دهید...
تولید محتوا آرندتور
1401/04/18 17:02
با سلام و احترام
باعث افتخار ما بوده در خدمت بودیم به دلیل کم شدن قسمت نئور یک روز از سفر کم شده ولی همان سفر 3.5 روزه با دریاچه نئور هم داریم
باتشکر از پیام شما
محمد
1401/05/02 07:20
در اینستاگرام سرچ کن اکوتوریست تور های خوبی میذاره
ناشناس
1400/09/19 05:20
سلام ببخشید تورهای یکروزه فقط مجردی به اطراف تهران دارید؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوا آرندتور
1400/09/25 09:40
با سلام و احترام
به صورت تور گروهی هستش
باتشکر از پیام شما
ناشناس
1400/09/03 19:30
با سلام من سالهاست همسفر آرندتور هستم اما تور تنگه شیرز که توی مهرماه برگزار شد با یک لیدر خانم بدترین تور زندگیم بود ، به علت رفتارهای بسیار زشت اون خانم و صبور نبودن ، بداخلاقی و ناتوانی شون در اداره گروه متاسفانه به شدت از آرندتور زده شدم کاش در انتخاب لیدرهاتون بیشتر دقت کنید ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوا آرندتور
1400/09/06 13:45
با سلام و احترام
متاسفانه اتفاقات پیش آمده در تور تنگه شیرز بررسی شد و عدم ناهماهنگی بین لیدرها باعث شده بود ولی قطعا آرندتور دقت بیشتری بعد این روی لیدرها خواهد داشت و به هیچ وجه عدم ناهماهنگی بین لیدرها صورت نخواهد گرفت و امیدواریم باز در سفرهای آتی میزبان شما همسفر عزیز و همیشگی آرندتور باشیم
باتشکر از پیام و انتقادهای سازنده شما
ناشناس
1400/08/25 12:44
باسلام مدتی است که تنوع تورهاتون خیلی پایین اومده علتش چیه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوا آرندتور
1400/08/29 15:11
با سلام و احترام
با توجه به شیوع ویروس کرونا متاسفانه مقاصد کم شده بود با توجه به بهتر شدن شرایط قطعا تورهای متنوعی خواهیم گذاشت
باتشکر از پیام شما
سعید نباتی
1400/06/04 13:39
با سلام. آیا قبل از حرکت اتوبوس ها از اعضای تور نتیجه تست منفی کرونا میگیرین؟احیانا کسی مبتلا نباشه کل اتوبوس و مبتلا کنه
پاسخ دهید...
تولید محتوا آرندتور
1400/06/08 09:44
با سلام و احترام
برای تورهای داخلی و طبیعتگردی متاسفانه همراه داشتن تست کرونا الزامی نیست ولی از افرادی که علائم داشته باشند قبل از سفر و یا در طول سفر از ادامه همراهی تور جلوگیری میشود.
باتشکر از پیام شما
Copyright © 2022 arandtour.com All rights reserved.