سوارکاری لیسار به سوباتان شهریور 99 VIP

از چهارشنبه 1399/06/05 3.5 روزه 1,620,000 تومان ظرفیت باقیمانده ۲ نفر

نئور به سوباتان

از پنج شنبه 1399/06/06 3.5 روزه 1,290,000 تومان

خلخال به اسالم

از پنج شنبه 1399/06/06 2.5 روزه 890,000 تومان

جواهردشت

از پنج شنبه 1399/06/06 2.5 روزه 795,000 تومان

ماسال

از پنج شنبه 1399/06/06 2.5 روزه 695,000 تومان

آبشار زمرد حویق

از پنج شنبه 1399/06/06 2.5 روزه 730,000 تومان

رفتینگ ارمند

از پنج شنبه 1399/06/06 2.5 روزه 895,000 تومان

دریاچه سوها تا آبشار لاتون

از پنج شنبه 1399/06/06 2.5 روزه 820,000 تومان

شلماش تا گراوان

از پنج شنبه 1399/06/06 2.5 روزه 895,000 تومان

جنگل ابر

از جمعه 1399/06/07 2 روزه 630,000 تومان

کویر مصر

از 1400/01/01 2.5 روزه 795,000 تومان

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2020 arandtour.com All rights reserved.