در یک نگاه
تورهای داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
آبشار زمرد حویق
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/03/14 ~ 16
آبشار های لرستان
هتل، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/02/29 ~ 31
هتل، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/03/13 ~ 15
آبشارهای گیلان
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP 4.5 روزه 1400/03/12 ~ 16
باداب سورت
اتوبوس VIP، خانه محلی، فولبرد 2 روزه 1400/03/15 ~ 16
تبریز جنگل ارسباران
هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/03/12 ~ 15
تنگه شیرز
هتل، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/03/14 ~ 16
جنگل ابر
خانه محلی، اتوبوس VIP، اجرای اول 2 روزه 1400/03/13 ~ 14
خانه محلی، اتوبوس VIP، اجرای دوم 2 روزه 1400/03/15 ~ 16
خلخال به اسالم
خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/03/13 ~ 15
رفتینگ ارمند
خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/03/13 ~ 15
سوارکاری لیسار به سوباتان
اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/04/02 ~ 04
اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/04/16 ~ 18
اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/05/06 ~ 08
اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/05/20 ~ 22
اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/06/03 ~ 05
اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/06/17 ~ 19
اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/06/31 ~ 02
شهر یئری
هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/03/12 ~ 15
ماسال
خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/03/13 ~ 15
نئور به سوباتان
خانه محلی، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/03/04 ~ 07
خانه محلی، اتوبوس VIP، اجرای اول 3.5 روزه 1400/03/12 ~ 15
خانه محلی، اتوبوس VIP، اجرای دوم 3.5 روزه 1400/03/13 ~ 16
کردستان سنندج مریوان
هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/03/12 ~ 15

تورهای داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
هتل، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/02/29 ~ 31
خانه محلی، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/03/04 ~ 07
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP 4.5 روزه 1400/03/12 ~ 16
هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/03/12 ~ 15
هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/03/12 ~ 15
هتل، اتوبوس VIP 3.5 روزه 1400/03/12 ~ 15
خانه محلی، اتوبوس VIP، اجرای اول 3.5 روزه 1400/03/12 ~ 15
خانه محلی، اتوبوس VIP، اجرای اول 2 روزه 1400/03/13 ~ 14
خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/03/13 ~ 15
خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/03/13 ~ 15
هتل، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/03/13 ~ 15
خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/03/13 ~ 15
خانه محلی، اتوبوس VIP، اجرای دوم 3.5 روزه 1400/03/13 ~ 16
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/03/14 ~ 16
هتل، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/03/14 ~ 16
اتوبوس VIP، خانه محلی، فولبرد 2 روزه 1400/03/15 ~ 16
خانه محلی، اتوبوس VIP، اجرای دوم 2 روزه 1400/03/15 ~ 16
اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/04/02 ~ 04
اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/04/16 ~ 18
اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/05/06 ~ 08
اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/05/20 ~ 22
اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/06/03 ~ 05
اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/06/17 ~ 19
اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1400/06/31 ~ 02

تقویم تورهای داخلی

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
25
26
27
28
29
30
31
خرداد
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
اجرای تور تعطیل

آبشار های لرستان

از چهارشنبه 1400/02/29 2.5 روزه 1,195,000 تومان

نئور به سوباتان

از سه شنبه 1400/03/04 3.5 روزه 1,760,000 تومان

آبشارهای گیلان

از چهارشنبه 1400/03/12 4.5 روزه 2,595,000 تومان

شهر یئری

از چهارشنبه 1400/03/12 3.5 روزه 1,995,000 تومان

تبریز جنگل ارسباران

از چهارشنبه 1400/03/12 3.5 روزه 1,730,000 تومان

کردستان سنندج مریوان

از چهارشنبه 1400/03/12 3.5 روزه 1,940,000 تومان

نئور به سوباتان

از چهارشنبه 1400/03/12 3.5 روزه 1,890,000 تومان ظرفیت باقیمانده 6 نفر

جنگل ابر

از پنج شنبه 1400/03/13 2 روزه 990,000 تومان

ماسال

از پنج شنبه 1400/03/13 2.5 روزه 1,190,000 تومان

خلخال به اسالم

از پنج شنبه 1400/03/13 2.5 روزه 1,295,000 تومان

آبشار های لرستان

از پنج شنبه 1400/03/13 2.5 روزه 1,195,000 تومان

رفتینگ ارمند

از پنج شنبه 1400/03/13 2.5 روزه 1,440,000 تومان

نئور به سوباتان

از پنج شنبه 1400/03/13 3.5 روزه 1,890,000 تومان

آبشار زمرد حویق

از جمعه 1400/03/14 2.5 روزه 1,250,000 تومان

تنگه شیرز

از جمعه 1400/03/14 2.5 روزه 1,195,000 تومان

باداب سورت

از شنبه 1400/03/15 2 روزه 990,000 تومان

جنگل ابر

از شنبه 1400/03/15 2 روزه 990,000 تومان

سوارکاری لیسار به سوباتان

از چهارشنبه 1400/04/02 2.5 روزه 1,895,000 تومان

سوارکاری لیسار به سوباتان

از چهارشنبه 1400/04/16 2.5 روزه 1,895,000 تومان

سوارکاری لیسار به سوباتان

از چهارشنبه 1400/05/06 2.5 روزه 1,895,000 تومان

سوارکاری لیسار به سوباتان

از چهارشنبه 1400/05/20 2.5 روزه 1,895,000 تومان

سوارکاری لیسار به سوباتان

از چهارشنبه 1400/06/03 2.5 روزه 1,895,000 تومان

سوارکاری لیسار به سوباتان

از چهارشنبه 1400/06/17 2.5 روزه 1,895,000 تومان

سوارکاری لیسار به سوباتان

از چهارشنبه 1400/06/31 2.5 روزه 1,895,000 تومان
بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2021 arandtour.com All rights reserved.