021 44142598
021 4495 7051
021 4414 2598
آرند تور

جشنواره تابستانه با 4 درصد تخفیف!

هتل پلاس بوشهر

هتل پلاس بوشهر

هتل پلاس بوشهر  3ستاره 

هتل دلوار بوشهر

هتل دلوار بوشهر

درجه هتل دلوار بوشهر: 3 ستاره تاپ آدرس هتل دلوار بوشهر: بوشهر – میدان دلیران تنگستان – بلوار رییس علی دلواری021-44957051

هتل پاسارگاد بوشهر

هتل پاسارگاد بوشهر

درجه هتل هتل پاسارگاد بوشهر: 3 ستاره آدرس هتل پاسارگاد بوشهر: خیابان امام - نرسیده به میدان قدس (شهربانی سابق) - هتل پاسارگاد فاصله هتل پاسارگاد بوشهر تا فرودگاه: 5 کیلومتر021-44957051

هتل آسمان بوشهر

هتل آسمان بوشهر

درجه هتل آسمان بوشهر: 1 ستاره فاصله هتل آسمان بوشهر تا فرودگاه: 4 کیلومتر آدرس هتل آسمان بوشهر: بوشهر - خیابان حافظ جنوبی (عالی آباد)021-44957051

همسفران عزیز در این سفر با تخفیف سفر کنید...

می‌دونید از جشنواره تخفیف به سبک اول هفته چگونه می‌توان استفاده کرد؟

در هر روز از هفته از شنبه تا سه شنبه تخفیف متفاوتی خواهید گرفت...

تخفیف شنبگی : 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک شنبگی : 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دو شنبگی : 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه شنبگی : 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2019 arandtour.com All rights reserved.