021 44142598
021 4495 7051
021 4414 2598
آرند تور

جشنواره تابستانه با 4 درصد تخفیف!

یک روزه تعطیلی تیر در یک نگاه
گروه ظرفیت مدت تاریخ
آبشار ترز تور آبشار های ترز تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/06
آبشار درازکش تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/07
آبشار کلیره و روستای بتلیم تیر 98 1 روزه 98/04/08
ابیانه و باغ فین یک روزه تیر 98 اجرای اول 1 روزه 98/04/06
ابیانه و باغ فین یک روزه تیر 98 اجرای دوم 1 روزه 98/04/07
ارفع ده و چشمه پراو تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/08
تهرانگردی عودلاجان تیر 98 1 روزه 98/04/07
جنگل الیمستان تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/08
جنگل انجیلی آبشار ولیلا تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/08
جنگل راش (مرسی سی) تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/07
جنگل کیا سلطان تا آبشار تخت درکا تیر 98 1 روزه 98/04/07
دریاچه الیمالات تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/06
دریاچه شورمست تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/08
دریاچه عروس و آبشار دودوزن تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/06
دریاچه عروس و آبشار دودوزن تور یک روزه تیر 98 اجرای دوم 1 روزه 98/04/07
دریاچه عروس و آبشار دودوزن تور یک روزه تیر 98 اجرای سوم 1 روزه 98/04/08
دریاچه فراخین تا آبشار دارنو تیر 98 1 روزه 98/04/06
رودخانه نوردی ترو تیر 98 1 روزه 98/04/08
زنجان گردی تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/07
شهرستانک تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/08
غار علیصدر همدان تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/07
فیلبند تور فیلبند یک روزه تیر 98 اجرای اول 1 روزه 98/04/06
فیلبند تور فیلبند یک روزه تیر 98 اجرای دوم 1 روزه 98/04/07
فیلبند تور فیلبند یک روزه تیر 98 اجرای سوم 1 روزه 98/04/08
قزوین گردی تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/07
قلعه الموت و دریاچه اوان تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/08
قلعه رودخان تور یک روزه قلعه رودخان تیر 98 اجرای اول 1 روزه 98/04/06
قلعه رودخان تور یک روزه قلعه رودخان تیر 98 اجرای دوم 1 روزه 98/04/07
لفور تا هفت آبشار تور هفت آبشار تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/07
ماسوله دریاچه سقالکسار تور یک روزه تیر 98 اجرای اول 1 روزه 98/04/07
ماسوله دریاچه سقالکسار تور یک روزه تیر 98 اجرای دوم 1 روزه 98/04/08
مرداب سراوان تور یک روزه مرداب سراوان خرداد 98 اجرای اول 1 روزه 98/04/06
مرداب سراوان تور یک روزه مرداب سراوان خرداد 98 اجرای دوم 1 روزه 98/04/08
مرداب هسل تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/06
نمک آبرود تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/06
نور چشمه تا غار آبی دیورش تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/07
پلنگ دره تور (رودخانه نوردی) یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/07
ییلاق سی دشت و غار دربند رشی تور یک روزه تیر 98 1 روزه 98/04/07
یک روزه تعطیلی تیر

آبشار ترز تور آبشار های ترز...

پنج شنبه 1398/04/06 1 روزه
120,000 تومان اطلاعات بیشتر...
170,000 تومان اطلاعات بیشتر...
170,000 تومان اطلاعات بیشتر...

ابیانه و باغ فین یک روزه تی...

پنج شنبه 1398/04/06 1 روزه
160,000 تومان اطلاعات بیشتر...
160,000 تومان اطلاعات بیشتر...
130,000 تومان اطلاعات بیشتر...

تهرانگردی عودلاجان تیر 98

جمعه 1398/04/07 1 روزه
75,000 تومان اطلاعات بیشتر...
130,000 تومان اطلاعات بیشتر...
135,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جنگل راش (مرسی سی) تور یک ...

جمعه 1398/04/07 1 روزه
135,000 تومان اطلاعات بیشتر...
130,000 تومان اطلاعات بیشتر...

دریاچه الیمالات تور یک روزه...

پنج شنبه 1398/04/06 1 روزه
120,000 تومان اطلاعات بیشتر...
120,000 تومان اطلاعات بیشتر...

دریاچه عروس و آبشار دودوزن ...

پنج شنبه 1398/04/06 1 روزه
120,000 تومان اطلاعات بیشتر...
120,000 تومان اطلاعات بیشتر...
120,000 تومان اطلاعات بیشتر...

دریاچه فراخین تا آبشار دارن...

پنج شنبه 1398/04/06 1 روزه
125,000 تومان اطلاعات بیشتر...

رودخانه نوردی ترو تیر 98

شنبه 1398/04/08 1 روزه
160,000 تومان اطلاعات بیشتر...
125,000 تومان اطلاعات بیشتر...

شهرستانک تور یک روزه تیر 98

شنبه 1398/04/08 1 روزه
120,000 تومان اطلاعات بیشتر...
125,000 تومان اطلاعات بیشتر...

فیلبند تور فیلبند یک روزه ت...

پنج شنبه 1398/04/06 1 روزه
130,000 تومان اطلاعات بیشتر...
130,000 تومان اطلاعات بیشتر...
130,000 تومان اطلاعات بیشتر...
160,000 تومان اطلاعات بیشتر...
170,000 تومان اطلاعات بیشتر...

قلعه رودخان تور یک روزه قلع...

پنج شنبه 1398/04/06 1 روزه
125,000 تومان اطلاعات بیشتر...
125,000 تومان اطلاعات بیشتر...
135,000 تومان اطلاعات بیشتر...
125,000 تومان اطلاعات بیشتر...
125,000 تومان اطلاعات بیشتر...

مرداب سراوان تور یک روزه مر...

پنج شنبه 1398/04/06 1 روزه
120,000 تومان اطلاعات بیشتر...
120,000 تومان اطلاعات بیشتر...

مرداب هسل تور یک روزه تیر 9...

پنج شنبه 1398/04/06 1 روزه
120,000 تومان اطلاعات بیشتر...

نمک آبرود تور یک روزه تیر 9...

پنج شنبه 1398/04/06 1 روزه
130,000 تومان اطلاعات بیشتر...
125,000 تومان اطلاعات بیشتر...
130,000 تومان اطلاعات بیشتر...
135,000 تومان اطلاعات بیشتر...

همسفران عزیز در این سفر با تخفیف سفر کنید...

می‌دونید از جشنواره تخفیف به سبک اول هفته چگونه می‌توان استفاده کرد؟

در هر روز از هفته از شنبه تا سه شنبه تخفیف متفاوتی خواهید گرفت...

تخفیف شنبگی : 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک شنبگی : 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دو شنبگی : 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه شنبگی : 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2019 arandtour.com All rights reserved.