021 44142598
021 4495 7051
021 4414 2598
آرند تور
تعطیلی مهر در یک نگاه
گروه ظرفیت مدت تاریخ
آبشار های لرستان مهر 98 (VIP 25) 2.5 روزه 98/07/25 ~ 27
ترکمن صحرا خالدنبی مهر 98 (VIP 25) بومگردی 3 روزه 98/07/25 ~ 27
ترکمن صحرا خالدنبی مهر 98 (VIP 25) هتل 3 روزه 98/07/25 ~ 27
تنگه شیرز تا گرند کانیون ایران دره خزینه مهر 98 VIP 2.5 روزه 98/07/25 ~ 27
جواهردشت تور جواهردشت مهر 98 (VIP 25) 2 روزه 98/07/25 ~ 26
خوزستان شوش شوشتر مهر 98 (VIP 25) 3.5 روزه 98/07/24 ~ 27
طبس تا کویر حلوان کال جنی مهر 98 VIP 3.5 روزه 98/07/24 ~ 27
طبیعت گردی خلخال به اسالم مهر 98 VIP 2.5 روزه 98/07/25 ~ 27
قشم جزیره هنگام مهر 98 قطار 4.5 روزه 98/07/23 ~ 27
نئور به سوباتان تور سوباتان مهر 98 VIP 3.5 روزه 98/07/24 ~ 27
هرمز تور جزیره هرمز مهر 98 قطار اجرای اول 4.5 روزه 98/07/23 ~ 27
کردستان سنندج مریوان اورامان تور کردستان مهر 98 (VIP 25) 3.5 روزه 98/07/24 ~ 27
کویر مصر مهر 98 (25 VIP) اجرای اول 2.5 روزه 98/07/24 ~ 26
کویر مصر مهر 98 (25 VIP) اجرای دوم 2.5 روزه 98/07/25 ~ 27
کویر ورزنه، گاو چاه تور ورزنه پاییز 98 2 روزه 98/07/25 ~ 26
کویر کاراکال فهرج میبد مهر 98 (25 VIP) 2.5 روزه 98/07/25 ~ 27
یزد با قطار مهر 98 3 روزه 98/07/25 ~ 27
گروه ظرفیت مدت تاریخ
ویتنام تور ویتنام پاییز 98 10 روزه 98/07/24 ~ 03
تعطیلی مهر

آبشار های لرستان مهر 98 (VI...

از پنج شنبه 1398/07/25 2.5 روزه
635,000 تومان اطلاعات بیشتر...

ترکمن صحرا خالدنبی مهر 98 (...

از پنج شنبه 1398/07/25 3 روزه
795,000 تومان اطلاعات بیشتر...

ترکمن صحرا خالدنبی مهر 98 (...

از پنج شنبه 1398/07/25 3 روزه
895,000 تومان اطلاعات بیشتر...

تنگه شیرز تا گرند کانیون ای...

از پنج شنبه 1398/07/25 2.5 روزه
535,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جواهردشت تور جواهردشت مهر 9...

از پنج شنبه 1398/07/25 2 روزه
580,000 تومان اطلاعات بیشتر...

خوزستان شوش شوشتر مهر 98 (V...

از چهارشنبه 1398/07/24 3.5 روزه
995,000 تومان اطلاعات بیشتر...

طبس تا کویر حلوان کال جنی م...

از چهارشنبه 1398/07/24 3.5 روزه
795,000 تومان اطلاعات بیشتر...

طبیعت گردی خلخال به اسالم م...

از پنج شنبه 1398/07/25 2.5 روزه
520,000 تومان اطلاعات بیشتر...

قشم جزیره هنگام مهر 98 قطار

از سه شنبه 1398/07/23 4.5 روزه
1,175,000 تومان اطلاعات بیشتر...

نئور به سوباتان تور سوباتان...

از چهارشنبه 1398/07/24 3.5 روزه
950,000 تومان اطلاعات بیشتر...

هرمز تور جزیره هرمز مهر 98 ...

از سه شنبه 1398/07/23 4.5 روزه
970,000 تومان اطلاعات بیشتر...

ویتنام تور ویتنام پاییز 98

از چهارشنبه 1398/07/24 10 روزه
از 1,170 دلار + بلیط پرواز. قیمت با ت... اطلاعات بیشتر...

کردستان سنندج مریوان اوراما...

از چهارشنبه 1398/07/24 3.5 روزه
880,000 تومان اطلاعات بیشتر...

کویر مصر مهر 98 (25 VIP) اج...

از چهارشنبه 1398/07/24 2.5 روزه
570,000 تومان اطلاعات بیشتر...

کویر مصر مهر 98 (25 VIP) اج...

از پنج شنبه 1398/07/25 2.5 روزه
570,000 تومان اطلاعات بیشتر...

کویر ورزنه، گاو چاه تور ورز...

از پنج شنبه 1398/07/25 2 روزه
420,000 تومان اطلاعات بیشتر...

کویر کاراکال فهرج میبد مهر ...

از پنج شنبه 1398/07/25 2.5 روزه
580,000 تومان اطلاعات بیشتر...

یزد با قطار مهر 98

از پنج شنبه 1398/07/25 3 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2019 arandtour.com All rights reserved.