ارمنستان تابستان 99

همه روزه 4 روزه از 1,400,000 تومان بر اساس انتخاب نوع پکیج

جواهردشت

از چهارشنبه 1399/03/21 2.5 روزه 820,000 تومان

جواهردشت

از سه شنبه 1399/03/27 2.5 روزه 820,000 تومان

کنیا اقتصادی تابستان 99 ماسایی مارا + نا...

از پنج شنبه 1399/05/16 9 روزه هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. مبلغ فوق بعلاوه مبلغ ری...

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2020 arandtour.com All rights reserved.