021 4495 7051
021 4414 2598
آرند تور

جشنواره نوروز 99 با تخفیف سابقه همسفری!

از 1,400,000 تومان بر اساس انتخاب نوع پکیج اطلاعات بیشتر...

جزیره قشم هنگام اسفند 98 هوایی

از سه شنبه 1398/11/29 4 روزه
1,560,000 تومان اطلاعات بیشتر...
1,550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جزیره قشم هنگام اسفند 98 هوایی

از سه شنبه 1398/12/06 4 روزه
1,560,000 تومان اطلاعات بیشتر...
1,650,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جزیره قشم هنگام اسفند 98 هوایی

از سه شنبه 1398/12/13 4 روزه
1,550,000 تومان اطلاعات بیشتر...
1,895,000 تومان اطلاعات بیشتر...

کنیا اقتصادی نوروز 99 ماسایی مارا + ناکو...

از چهارشنبه 1399/01/06 9 روزه
از 12,900,000 تومان + 1,050 دلار مبلغ فوق بعلاوه مبلغ ری... اطلاعات بیشتر...

جزیره قشم هرمز هنگام هوایی ویژه نوروز 99

از جمعه 1399/01/08 5 روزه
3,180,000 تومان اطلاعات بیشتر...

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2020 arandtour.com All rights reserved.