ارمنستان پاییز 99

همه روزه 4 روزه هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. بر اساس انتخاب نوع پکیج

جزیره قشم آبان 99 هوایی

از سه شنبه 1399/08/13 4 روزه از 1,440,000 تومان

جزیره قشم آبان 99 هوایی

از سه شنبه 1399/08/20 4 روزه از 1,340,000 تومان

جزیره قشم آبان 99 هوایی

از سه شنبه 1399/08/27 4 روزه از 1,340,000 تومان

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2020 arandtour.com All rights reserved.