021 4495 7051
021 4414 2598
آرند تور

ارمنستان تابستان 99

همه روزه 4 روزه
از 1,400,000 تومان بر اساس انتخاب نوع پکیج اطلاعات بیشتر...

کویر ابوزید آباد باغ فین کاشان فروردین 9...

از پنج شنبه 1399/01/21 2 روزه
295,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جواهردشت اردیبهشت 99 VIP

از چهارشنبه 1399/02/24 2.5 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جواهردشت خرداد 99 VIP A

از پنج شنبه 1399/03/01 2.5 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جواهردشت خرداد 99 VIP B

از جمعه 1399/03/02 2.5 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جواهردشت خرداد 99 VIP C

از سه شنبه 1399/03/13 2.5 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جواهردشت خرداد 99 VIP D

از چهارشنبه 1399/03/14 2.5 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جواهردشت خرداد 99 VIP E

از سه شنبه 1399/03/27 2.5 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جواهردشت خرداد 99 VIP F

از چهارشنبه 1399/03/28 2.5 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

کنیا اقتصادی تابستان 99 ماسایی مارا + نا...

از پنج شنبه 1399/05/16 9 روزه
هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد. مبلغ فوق بعلاوه مبلغ ری... اطلاعات بیشتر...

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2020 arandtour.com All rights reserved.