در یک نگاه
تورهای یک روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
جنگل الیمستان
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/08/15
دریاچه عروس و آبشار دودوزن
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/08/15
شهرستانک
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/08/16
لفور تا هفت آبشار
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/08/16
کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/08/15

تورهای یک روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/08/15
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/08/15
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/08/15
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/08/16
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/08/16

تقویم تورهای یک روزه داخلی

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
10
11
12
13
14
15
16
اجرای تور تعطیل

جنگل الیمستان

پنج شنبه 1399/08/15 1 روزه 240,000 تومان

کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی

پنج شنبه 1399/08/15 1 روزه 225,000 تومان

دریاچه عروس و آبشار دودوزن

پنج شنبه 1399/08/15 1 روزه 210,000 تومان

شهرستانک

جمعه 1399/08/16 1 روزه 160,000 تومان

لفور تا هفت آبشار

جمعه 1399/08/16 1 روزه 230,000 تومان

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2020 arandtour.com All rights reserved.