مرداب دیوک

پنج شنبه 1399/05/30 1 روزه 240,000 تومان

رودخانه نوردی ترو

پنج شنبه 1399/05/30 1 روزه 255,000 تومان

قلعه رودخان

پنج شنبه 1399/05/30 1 روزه 200,000 تومان

جنگل الیمستان

پنج شنبه 1399/05/30 1 روزه 230,000 تومان

آبشار درازکش

جمعه 1399/05/31 1 روزه 190,000 تومان

لفور تا هفت آبشار

جمعه 1399/05/31 1 روزه 210,000 تومان

ییلاق فیلبند

جمعه 1399/05/31 1 روزه 240,000 تومان

ماسوله دریاچه سقالکسار

جمعه 1399/05/31 1 روزه 200,000 تومان

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2020 arandtour.com All rights reserved.