در یک نگاه
تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
آبشار ریوو تا راه چوبی جوکندان
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/16 ~ 18
ایلام کرمانشاه
با رعایت پروتکل بهداشتی 3.5 روزه 1399/07/23 ~ 26
ترکمن صحرا خالدنبی
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/16 ~ 18
با رعایت پروتکل بهداشتی 3 روزه 1399/07/24 ~ 26
جزیره قشم هرمز هنگام هوایی ویژه مهر ماه
سرزمین دلفین ها 5 روزه 1399/07/18 ~ 22
جزیره هرمز
با رعایت پروتکل بهداشتی 4.5 روزه 1399/07/23 ~ 27
جنگل ابر
با رعایت پروتکل بهداشتی 2 روزه 1399/07/17 ~ 18
جنگل الیمستان
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/07/17
خلخال به اسالم
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/16 ~ 18
خوزستان شوش شوشتر لرستان
با رعایت پروتکل بهداشتی 3.5 روزه 1399/07/23 ~ 26
دریاچه عروس و آبشار دودوزن
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/07/18
شتر سواری ابوزید آباد تا بند ریگ
قافله شتر از ابوزید آباد تا بند ریگ 2 روزه 1399/07/24 ~ 25
شهرستانک
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/07/18
شیراز مهر 99 هوایی
شیراز مهر 99 هوایی 4 روزه 1399/07/15 ~ 18
قشم جزیره هنگام
با رعایت پروتکل بهداشتی 4.5 روزه 1399/07/15 ~ 19
با رعایت پروتکل بهداشتی 4.5 روزه 1399/07/23 ~ 27
لفور تا هفت آبشار
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/07/18
چابهار مهر 99 هوایی
چابهار مهر 99 هوایی 4 روزه 1399/07/15 ~ 18
کرمان کلوتهای شهداد ماهان
با رعایت پروتکل بهداشتی 3.5 روزه 1399/07/23 ~ 26
کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/07/17
کویر مرنجاب
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/07/18
کویر مصر
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/16 ~ 18
کویر مصر اجرای اول
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/23 ~ 25
کویر مصر اجرای دوم
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/24 ~ 26
کویر کاراکال
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/16 ~ 18
کویر کاراکال اجرای اول
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/23 ~ 25
کویر کاراکال اجرای دوم
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/24 ~ 26
یزد مهر 99 هوایی
یزد مهر 99 هوایی 3 روزه 1399/07/16 ~ 18
یزد میبد چک چک
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/16 ~ 18
ییلاق جواهردشت
با رعایت پروتکل های بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/16 ~ 18

تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
با رعایت پروتکل بهداشتی 4.5 روزه 1399/07/15 ~ 19
شیراز مهر 99 هوایی 4 روزه 1399/07/15 ~ 18
چابهار مهر 99 هوایی 4 روزه 1399/07/15 ~ 18
یزد مهر 99 هوایی 3 روزه 1399/07/16 ~ 18
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/16 ~ 18
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/16 ~ 18
با رعایت پروتکل های بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/16 ~ 18
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/16 ~ 18
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/16 ~ 18
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/16 ~ 18
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/16 ~ 18
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/07/17
با رعایت پروتکل بهداشتی 2 روزه 1399/07/17 ~ 18
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/07/17
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/07/18
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/07/18
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/07/18
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1399/07/18
سرزمین دلفین ها 5 روزه 1399/07/18 ~ 22
با رعایت پروتکل بهداشتی 4.5 روزه 1399/07/23 ~ 27
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/23 ~ 25
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/23 ~ 25
با رعایت پروتکل بهداشتی 3.5 روزه 1399/07/23 ~ 26
با رعایت پروتکل بهداشتی 4.5 روزه 1399/07/23 ~ 27
با رعایت پروتکل بهداشتی 3.5 روزه 1399/07/23 ~ 26
با رعایت پروتکل بهداشتی 3.5 روزه 1399/07/23 ~ 26
قافله شتر از ابوزید آباد تا بند ریگ 2 روزه 1399/07/24 ~ 25
با رعایت پروتکل بهداشتی 3 روزه 1399/07/24 ~ 26
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/24 ~ 26
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/07/24 ~ 26

تقویم تورهای چند روزه داخلی

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
آبان
2
اجرای تور تعطیل

تبریز مهر 99

همه روزه 3.5 روزه از 500,000 تومان + بلیط (قطار،هواپیما،ات...

سرعین مهر 99

همه روزه 3 روزه از 285,000 تومان + بلیط (هواپیما یا اتوب...

تهرانگردی مهر 99

همه روزه 1 روزه از 180,000 تومان بر اساس انتخاب نوع پکیج

چابهار مهر 99

همه روزه 3 روزه از 550,000 تومان + بلیط (هواپیما)

یزد مهر 99

همه روزه 2 روزه از 295,000 تومان + بلیت (قطار و هواپیما،...

شیراز مهر 99 پکیج کامل تورهای شیراز

همه روزه 2 روزه از 285,000 تومان + بلیط (هواپیما،قطار،ات...

اصفهان مهر 99

همه روزه 2 روزه از 260,000 تومان + بلیت (قطار و اتوبوس V...

همدان مهر 99

همه روزه 2 روزه از 395,000 تومان + بلیط (اتوبوس)

ارومیه مهر 99

همه روزه 3 روزه از 440,000 تومان + بلیط (هواپیما، اتوبوس...

کیش مهر 99

همه روزه 3 روزه از 680,000 تومان

مشهد ‌مهر 99

همه روزه 3 روزه از 380,000 تومان

بوشهر شهریور 99

همه روزه 3 روزه هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

کرمان مهر 99 همه روزه زمینی و هوایی

همه روزه 3 روزه هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

کرمانشاه بیستون مهر 99 همه روزه

همه روزه 3 روزه هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

سیستان و بلوچستان مهر 99 همه روزه

همه روزه 3 روزه هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

لرستان خرم آباد مهر 99 همه روزه

همه روزه 3 روزه هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.

اراک محلات تفرش نوروز 98 همه روزه

همه روزه 2 روزه 350,000 تومان

زنجان گردی و سلطانیه بهمن 98 همه روزه

همه روزه 2 روزه 350,000 تومان

شاهرود دامغان نوروز 98 همه روزه

همه روزه 2 روزه 300,000 تومان

گرگان ترکمن صحرا نوروز 98 همه روزه

همه روزه 2 روزه 650,000 تومان

هوایی قشم با خدمات ویژه

همه روزه 3 روزه از 750,000 تومان این تور به صورت 2 شب و ...

زمینی قشم با خدمات ویژه

همه روزه 3 روزه از 750,000 تومان این تور به صورت 2 شب و ...

قشم از شیراز

همه روزه 3 روزه از 750,000 تومان این تور به صورت 2 شب و ...

ترکیبی قشم ‌ رفت هوایی - برگشت زمینی

همه روزه 3 روزه از 750,000 تومان این تور به صورت 2 شب و ...

قشم زمینی با قطار 4 تخته

همه روزه 3 روزه از 750,000 تومان این تور به صورت 2 شب و ...

قشم از مشهد

همه روزه 3 روزه از 750,000 تومان این تور به صورت 2 شب و ...

قشم از اصفهان

همه روزه 3 روزه از 750,000 تومان این تور به صورت 2 شب و ...

لوکس قشم زمینی

همه روزه 3 روزه از 750,000 تومان این تور به صورت 2 شب و ...

لوکس قشم هوایی

همه روزه 3 روزه از 750,000 تومان این تور به صورت 2 شب و ...

درگهان قشم زمینی

همه روزه 3 روزه از 750,000 تومان این تور به صورت 2 شب و ...

درگهان قشم هوایی

همه روزه 3 روزه از 750,000 تومان این تور به صورت 2 شب و ...

قشم هوایی لحظه آخری و ارزان

همه روزه 3 روزه از 750,000 تومان این تور به صورت 2 شب و ...

قشم زمینی لحظه آخری و ارزان

همه روزه 3 روزه از 400,000 تومان این تور به صورت 2 شب و ...

قشم جزیره هنگام

از سه شنبه 1399/07/15 4.5 روزه 1,290,000 تومان

شیراز مهر 99 هوایی

از سه شنبه 1399/07/15 4 روزه 1,250,000 تومان

چابهار مهر 99 هوایی

از سه شنبه 1399/07/15 4 روزه 1,895,000 تومان

یزد مهر 99 هوایی

از چهارشنبه 1399/07/16 3 روزه 1,395,000 تومان

آبشار ریوو تا راه چوبی جوکندان

از چهارشنبه 1399/07/16 2.5 روزه 695,000 تومان

یزد میبد چک چک

از چهارشنبه 1399/07/16 2.5 روزه 795,000 تومان

ییلاق جواهردشت

از چهارشنبه 1399/07/16 2.5 روزه 795,000 تومان

کویر کاراکال

از چهارشنبه 1399/07/16 2.5 روزه 670,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1399/07/16 2.5 روزه 695,000 تومان

خلخال به اسالم

از چهارشنبه 1399/07/16 2.5 روزه 890,000 تومان

ترکمن صحرا خالدنبی

از چهارشنبه 1399/07/16 2.5 روزه 795,000 تومان

کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی

پنج شنبه 1399/07/17 1 روزه 225,000 تومان

جنگل ابر

از پنج شنبه 1399/07/17 2 روزه 650,000 تومان

جنگل الیمستان

پنج شنبه 1399/07/17 1 روزه 240,000 تومان

شهرستانک

جمعه 1399/07/18 1 روزه 200,000 تومان

لفور تا هفت آبشار

جمعه 1399/07/18 1 روزه 230,000 تومان

دریاچه عروس و آبشار دودوزن

جمعه 1399/07/18 1 روزه 210,000 تومان

کویر مرنجاب

جمعه 1399/07/18 1 روزه 250,000 تومان

جزیره قشم هرمز هنگام هوایی ویژه مهر ماه

از جمعه 1399/07/18 5 روزه 1,595,000 تومان

قشم جزیره هنگام

از چهارشنبه 1399/07/23 4.5 روزه 1,290,000 تومان

کویر کاراکال اجرای اول

از چهارشنبه 1399/07/23 2.5 روزه 670,000 تومان

کویر مصر اجرای اول

از چهارشنبه 1399/07/23 2.5 روزه 695,000 تومان

ایلام کرمانشاه

از چهارشنبه 1399/07/23 3.5 روزه 1,195,000 تومان

جزیره هرمز

از چهارشنبه 1399/07/23 4.5 روزه 1,150,000 تومان

کرمان کلوتهای شهداد ماهان

از چهارشنبه 1399/07/23 3.5 روزه 1,295,000 تومان

خوزستان شوش شوشتر لرستان

از چهارشنبه 1399/07/23 3.5 روزه 1,195,000 تومان

شتر سواری ابوزید آباد تا بند ریگ

از پنج شنبه 1399/07/24 2 روزه 2,095,000 تومان

ترکمن صحرا خالدنبی

از پنج شنبه 1399/07/24 3 روزه 1,095,000 تومان

کویر کاراکال اجرای دوم

از پنج شنبه 1399/07/24 2.5 روزه 670,000 تومان

کویر مصر اجرای دوم

از پنج شنبه 1399/07/24 2.5 روزه 695,000 تومان

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2020 arandtour.com All rights reserved.