021 4495 7051
021 4414 2598
آرند تور
تعطیلی عید فطر در یک نگاه
گروه ظرفیت مدت تاریخ
آبشار زمرد حویق خرداد 99 VIP 2.5 روزه 99/03/02 ~ 04
آبشار های لرستان 2.5 روزه 99/03/01 ~ 03
آبشار چم چیت و بیشه خرداد 99 VIP 2.5 روزه 99/03/02 ~ 04
باداب سورت و دریاچه چورت و الندان خرداد 99 A 2 روزه 99/03/03 ~ 04
باداب سورت و دریاچه چورت و الندان خرداد 99 B 2 روزه 99/03/04 ~ 05
تخت سلیمان 3.5 روزه 99/03/01 ~ 04
تخت سلیمان 3.5 روزه 1399-03-01 ~ 04
ترکمن صحرا خالدنبی خرداد 99 VIP هتل 3 روزه 99/03/02 ~ 04
تنگه شیرز خرداد 99 VIP A 2.5 روزه 99/03/01 ~ 03
تنگه شیرز خرداد 99 VIP B 2.5 روزه 99/03/02 ~ 04
تنگه کافرین تا دره خزینه خرداد 99 VIP 3.5 روزه 99/03/01 ~ 04
جنگل ابر 2 روزه 99/03/03 ~ 04
جنگل ابر خرداد 99 A 2 روزه 99/03/03 ~ 04
جنگل ارسباران خرداد 99 VIP A 3.5 روزه 99/03/01 ~ 04
جواهردشت خرداد 99 VIP A 2.5 روزه 99/03/01 ~ 03
جواهردشت خرداد 99 VIP B 2.5 روزه 99/03/02 ~ 04
خلخال به اسالم خرداد 99 VIP A 2.5 روزه 99/03/01 ~ 03
خلخال به اسالم خرداد 99 VIP B 2.5 روزه 99/03/02 ~ 04
دریاچه سوها تا آبشار لاتون خرداد 99 VIP A 2.5 روزه 99/03/02 ~ 04
رفتینگ ارمند 2.5 روزه 99/03/01 ~ 03
رفتینگ ارمند خرداد 99 VIP A 2.5 روزه 99/03/01 ~ 03
رفتینگ ارمند خرداد 99 VIP B 2.5 روزه 99/03/02 ~ 04
ساتیاری تا پاوه تور ساتیاری خرداد 99 VIP 3.5 روزه 99/03/01 ~ 04
سوباتان 3.5 روزه 99/03/01 ~ 04
شهر یئری آبگرم مشگین شهر خرداد 99 VIP A 3.5 روزه 99/03/01 ~ 04
ماسال اولسبلنگاه 2 روزه 99/03/01 ~ 03
ماسال ییلاق اولسبلنگاه خرداد 99 VIP A 2.5 روزه 99/03/01 ~ 03
ماسال ییلاق اولسبلنگاه خرداد 99 VIP B 2.5 روزه 99/03/02 ~ 04
نئور به سوباتان خرداد 99 VIP A 3.5 روزه 99/02/31 ~ 03
نئور به سوباتان خرداد 99 VIP B 3.5 روزه 99/03/01 ~ 04
پاسارگاد تخت جمشید و هم نشینی با عشایر قشقایی فارس خرداد 99 5.5 روزه 99/02/31 ~ 05
کردستان سنندج مریوان اورامان خرداد 99 VIP 3.5 روزه 99/03/01 ~ 04
یاسوج طبیعت گردی کهگیلویه و بویراحمد خرداد 99 VIP 3.5 روزه 99/03/01 ~ 04
ییلاق هلودشت خرداد 99 VIP 2.5 روزه 99/03/03 ~ 04
گروه ظرفیت مدت تاریخ
ماداگاسکار تور ماداگاسکار خرداد 99 +بلیط هواپیما 16 روزه 99/03/01 ~ 16
گالاپاگوس تور گالاپاگوس خرداد 99 + بلیط هواپیما 11 روزه 99/03/04 ~ 15
تعطیلی عید فطر

آبشار زمرد حویق خرداد 99 VI...

از جمعه 1399/03/02 2.5 روزه
595,000 تومان اطلاعات بیشتر...

آبشار های لرستان

از پنج شنبه 1399/03/01 2.5 روزه
750,000 تومان اطلاعات بیشتر...

آبشار چم چیت و بیشه خرداد 9...

از جمعه 1399/03/02 2.5 روزه
595,000 تومان اطلاعات بیشتر...

باداب سورت و دریاچه چورت و ...

از شنبه 1399/03/03 2 روزه
495,000 تومان اطلاعات بیشتر...

باداب سورت و دریاچه چورت و ...

از یکشنبه 1399/03/04 2 روزه
495,000 تومان اطلاعات بیشتر...

تخت سلیمان

از پنج شنبه 1399/03/01 3.5 روزه
1,195,000 تومان اطلاعات بیشتر...

تخت سلیمان

از پنج شنبه 1399/03/01 3.5 روزه
1,195,000 تومان اطلاعات بیشتر...

ترکمن صحرا خالدنبی خرداد 99...

از جمعه 1399/03/02 3 روزه
975,000 تومان اطلاعات بیشتر...

تنگه شیرز خرداد 99 VIP A

از پنج شنبه 1399/03/01 2.5 روزه
595,000 تومان اطلاعات بیشتر...

تنگه شیرز خرداد 99 VIP B

از جمعه 1399/03/02 2.5 روزه
595,000 تومان اطلاعات بیشتر...

تنگه کافرین تا دره خزینه خر...

از پنج شنبه 1399/03/01 3.5 روزه
950,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جنگل ابر

از شنبه 1399/03/03 2 روزه
395,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جنگل ابر خرداد 99 A

از شنبه 1399/03/03 2 روزه
495,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جنگل ارسباران خرداد 99 VIP ...

از پنج شنبه 1399/03/01 3.5 روزه
1,150,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جواهردشت خرداد 99 VIP A

از پنج شنبه 1399/03/01 2.5 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جواهردشت خرداد 99 VIP B

از جمعه 1399/03/02 2.5 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

خلخال به اسالم خرداد 99 VIP...

از پنج شنبه 1399/03/01 2.5 روزه
595,000 تومان اطلاعات بیشتر...

خلخال به اسالم خرداد 99 VIP...

از جمعه 1399/03/02 2.5 روزه
595,000 تومان اطلاعات بیشتر...

دریاچه سوها تا آبشار لاتون ...

از جمعه 1399/03/02 2.5 روزه
595,000 تومان اطلاعات بیشتر...

رفتینگ ارمند

از پنج شنبه 1399/03/01 2.5 روزه
585,000 تومان اطلاعات بیشتر...

رفتینگ ارمند خرداد 99 VIP A

از پنج شنبه 1399/03/01 2.5 روزه
595,000 تومان اطلاعات بیشتر...

رفتینگ ارمند خرداد 99 VIP B

از جمعه 1399/03/02 2.5 روزه
595,000 تومان اطلاعات بیشتر...

ساتیاری تا پاوه تور ساتیاری...

از پنج شنبه 1399/03/01 3.5 روزه
1,050,000 تومان اطلاعات بیشتر...

سوباتان

از پنج شنبه 1399/03/01 3.5 روزه
1,195,000 تومان اطلاعات بیشتر...

شهر یئری آبگرم مشگین شهر خر...

از پنج شنبه 1399/03/01 3.5 روزه
1,150,000 تومان اطلاعات بیشتر...

ماداگاسکار تور ماداگاسکار خ...

از پنج شنبه 1399/03/01 16 روزه
از 1,480 دلار +بلیط هواپیما اطلاعات بیشتر...

ماسال اولسبلنگاه

از پنج شنبه 1399/03/01 2 روزه
530,000 تومان اطلاعات بیشتر...

ماسال ییلاق اولسبلنگاه خردا...

از پنج شنبه 1399/03/01 2.5 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

ماسال ییلاق اولسبلنگاه خردا...

از جمعه 1399/03/02 2.5 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

نئور به سوباتان خرداد 99 VI...

از چهارشنبه 1399/02/31 3.5 روزه
1,195,000 تومان اطلاعات بیشتر...

نئور به سوباتان خرداد 99 VI...

از پنج شنبه 1399/03/01 3.5 روزه
1,195,000 تومان اطلاعات بیشتر...

پاسارگاد تخت جمشید و هم نشی...

از چهارشنبه 1399/02/31 5.5 روزه
1,195,000 تومان اطلاعات بیشتر...

کردستان سنندج مریوان اوراما...

از پنج شنبه 1399/03/01 3.5 روزه
995,000 تومان اطلاعات بیشتر...

گالاپاگوس تور گالاپاگوس خرد...

از یکشنبه 1399/03/04 11 روزه
2,850 دلار + بلیط هواپیما اطلاعات بیشتر...

یاسوج طبیعت گردی کهگیلویه و...

از پنج شنبه 1399/03/01 3.5 روزه
1,150,000 تومان اطلاعات بیشتر...

ییلاق هلودشت خرداد 99 VIP

از شنبه 1399/03/03 2.5 روزه
550,000 تومان اطلاعات بیشتر...

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2020 arandtour.com All rights reserved.