021 44142598
021 4495 7051
021 4414 2598
آرند تور

جشنواره عید تا عید با تخفیف سابقه همسفری!

عید تا عید در یک نگاه
گروه ظرفیت مدت تاریخ
آبشار زمرد حویق عید غدیر 98 VIP 2.5 روزه 98/05/30 ~ 01
آبشار زمرد حویق عید قربان 98 VIP 2.5 روزه 98/05/16 ~ 18
آبشار لوشکی تا آبشار ریوو (بنون) عید غدیر 98 VIP 2.5 روزه 98/05/30 ~ 01
آبشار لوشکی تا آبشار ریوو (بنون) عید قربان 98 VIP 2.5 روزه 98/05/16 ~ 18
آبشار های لرستان عید غدیر 98 VIP 2.5 روزه 98/05/30 ~ 01
آبشار های لرستان عید قربان 98 VIP 2.5 روزه 98/05/16 ~ 18
باداب سورت و دریاچه چورت و الندان تعطیلات مرداد A 98 2 روزه 98/05/17 ~ 18
باداب سورت و دریاچه چورت و الندان تعطیلات مرداد B 98 2 روزه 98/05/31 ~ 01
تخت سلیمان قره کلیسا تور ارومیه عید غدیر 98 VIP 3.5 روزه 98/05/29 ~ 01
تخت سلیمان قره کلیسا تور ارومیه عید قربان 98 VIP 3.5 روزه 98/05/17 ~ 20
جنگل ابر تور جنگل ابر خرقان و بسطام تعطیلات مرداد A 98 2 روزه 98/05/17 ~ 18
جنگل ابر تور جنگل ابر خرقان و بسطام تعطیلات مرداد B 98 2 روزه 98/05/31 ~ 01
جنگل ارسباران تور تبریز ارسباران عید غدیر 98 VIP 3.5 روزه 98/05/28 ~ 31
جنگل ارسباران تور تبریز ارسباران عید قربان 98 VIP 3.5 روزه 98/05/17 ~ 20
جواهردشت تور جواهردشت تعطیلات مرداد 98 A 2 روزه 98/05/17 ~ 18
جواهردشت تور جواهردشت تعطیلات مرداد 98 B 2 روزه 98/05/31 ~ 01
دریاچه سوها تا آبشار لاتون تعطیلات مرداد 98 VIP 2.5 روزه 98/05/16 ~ 18
دریاچه سوها تا آبشار لاتون عید غدیر 98 VIP 2.5 روزه 98/05/28 ~ 30
رفتینگ ارمند تور رفتینگ تعطیلات مرداد 98 A VIP 2.5 روزه 98/05/16 ~ 18
رفتینگ ارمند تور رفتینگ عید غدیر 98 B VIP 2.5 روزه 98/05/28 ~ 30
روستای کزج و آبشار نودی تا آبگرم خلخال تور کزج عید غدیر 98 VIP 2.5 روزه 98/05/30 ~ 01
شلماش تا گراوان تعطیلات مرداد 98 VIP 2.5 روزه 98/05/16 ~ 18
شهر یئری شروان دره، آبگرم مشگین شهر عید غدیر 98 VIP 3.5 روزه 98/05/28 ~ 31
شهر یئری شروان دره، آبگرم مشگین شهر عید قربان 98 VIP 3.5 روزه 98/05/17 ~ 20
طبیعت گردی خلخال به اسالم تعطیلات مرداد 98 VIP 2.5 روزه 98/05/19 ~ 21
طبیعت گردی خلخال به اسالم عید غدیر 98 VIP 2.5 روزه 98/05/30 ~ 01
ماسال ییلاق اولسبلنگاه تعطیلات مرداد 98 A 2 روزه 98/05/17 ~ 18
ماسال ییلاق اولسبلنگاه تعطیلات مرداد 98 B 2 روزه 98/05/31 ~ 01
ماسال ییلاق اولسبلنگاه عید قربان 98 2 روزه 98/05/20 ~ 21
نئور به سوباتان تور سوباتان عید غدیر 98 VIP 3.5 روزه 98/05/28 ~ 31
نئور به سوباتان تور سوباتان عید قربان 98 VIP 3.5 روزه 98/05/17 ~ 20
یاسوج طبیعت گردی کهگیلویه و بویراحمد عید غدیر 98 VIP 3.5 روزه 98/05/28 ~ 31
عید تا عید

آبشار زمرد حویق عید غدیر 98...

از چهارشنبه 1398/05/30 2.5 روزه
475,000 تومان اطلاعات بیشتر...

آبشار زمرد حویق عید قربان 9...

از چهارشنبه 1398/05/16 2.5 روزه
475,000 تومان اطلاعات بیشتر...

آبشار لوشکی تا آبشار ریوو (...

از چهارشنبه 1398/05/30 2.5 روزه
495,000 تومان اطلاعات بیشتر...

آبشار لوشکی تا آبشار ریوو (...

از چهارشنبه 1398/05/16 2.5 روزه
495,000 تومان اطلاعات بیشتر...

آبشار های لرستان عید غدیر 9...

از چهارشنبه 1398/05/30 2.5 روزه
495,000 تومان اطلاعات بیشتر...

آبشار های لرستان عید قربان ...

از چهارشنبه 1398/05/16 2.5 روزه
495,000 تومان اطلاعات بیشتر...

باداب سورت و دریاچه چورت و ...

از پنج شنبه 1398/05/17 2 روزه
395,000 تومان اطلاعات بیشتر...

باداب سورت و دریاچه چورت و ...

از پنج شنبه 1398/05/31 2 روزه
395,000 تومان اطلاعات بیشتر...

تخت سلیمان قره کلیسا تور ار...

از سه شنبه 1398/05/29 3.5 روزه
895,000 تومان اطلاعات بیشتر...

تخت سلیمان قره کلیسا تور ار...

از پنج شنبه 1398/05/17 3.5 روزه
895,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جنگل ابر تور جنگل ابر خرقان...

از پنج شنبه 1398/05/17 2 روزه
395,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جنگل ابر تور جنگل ابر خرقان...

از پنج شنبه 1398/05/31 2 روزه
395,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جنگل ارسباران تور تبریز ارس...

از دوشنبه 1398/05/28 3.5 روزه
895,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جنگل ارسباران تور تبریز ارس...

از پنج شنبه 1398/05/17 3.5 روزه
695,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جواهردشت تور جواهردشت تعطیل...

از پنج شنبه 1398/05/17 2 روزه
375,000 تومان اطلاعات بیشتر...

جواهردشت تور جواهردشت تعطیل...

از پنج شنبه 1398/05/31 2 روزه
375,000 تومان اطلاعات بیشتر...

دریاچه سوها تا آبشار لاتون ...

از چهارشنبه 1398/05/16 2.5 روزه
520,000 تومان اطلاعات بیشتر...

دریاچه سوها تا آبشار لاتون ...

از دوشنبه 1398/05/28 2.5 روزه
520,000 تومان اطلاعات بیشتر...

رفتینگ ارمند تور رفتینگ تعط...

از چهارشنبه 1398/05/16 2.5 روزه
585,000 تومان اطلاعات بیشتر...

رفتینگ ارمند تور رفتینگ عید...

از دوشنبه 1398/05/28 2.5 روزه
585,000 تومان اطلاعات بیشتر...

روستای کزج و آبشار نودی تا ...

از چهارشنبه 1398/05/30 2.5 روزه
475,000 تومان اطلاعات بیشتر...

شلماش تا گراوان تعطیلات مرد...

از چهارشنبه 1398/05/16 2.5 روزه
440,000 تومان اطلاعات بیشتر...

شهر یئری شروان دره، آبگرم م...

از دوشنبه 1398/05/28 3.5 روزه
895,000 تومان اطلاعات بیشتر...

شهر یئری شروان دره، آبگرم م...

از پنج شنبه 1398/05/17 3.5 روزه
895,000 تومان اطلاعات بیشتر...

طبیعت گردی خلخال به اسالم ت...

از شنبه 1398/05/19 2.5 روزه
495,000 تومان اطلاعات بیشتر...

طبیعت گردی خلخال به اسالم ع...

از چهارشنبه 1398/05/30 2.5 روزه
495,000 تومان اطلاعات بیشتر...

ماسال ییلاق اولسبلنگاه تعطی...

از پنج شنبه 1398/05/17 2 روزه
350,000 تومان اطلاعات بیشتر...

ماسال ییلاق اولسبلنگاه تعطی...

از پنج شنبه 1398/05/31 2 روزه
350,000 تومان اطلاعات بیشتر...

ماسال ییلاق اولسبلنگاه عید ...

از یکشنبه 1398/05/20 2 روزه
350,000 تومان اطلاعات بیشتر...

نئور به سوباتان تور سوباتان...

از دوشنبه 1398/05/28 3.5 روزه
950,000 تومان اطلاعات بیشتر...

نئور به سوباتان تور سوباتان...

از پنج شنبه 1398/05/17 3.5 روزه
950,000 تومان اطلاعات بیشتر...

یاسوج طبیعت گردی کهگیلویه و...

از دوشنبه 1398/05/28 3.5 روزه
955,000 تومان اطلاعات بیشتر...

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی : 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک شنبگی : 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دو شنبگی : 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه شنبگی : 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2019 arandtour.com All rights reserved.