021 44957051
021 4495 7051
آرند تور

9,990,000 تومان

سفر 8 روزه (8 روز و 7 شب)

جاذبه‌ها:

تور فرانسه، تور فرانسه پاییز 97، فرانسه مهر 97، تور فرانسه نوروز، تور فرانسه نوروز ارزان قیمت، تور فرانسه ویژه نوروز، تور فرانسه،‌ تور فرانسه ارزان قیمت، قیمت تور فرانسه، تور پاریس.

بازدید از شهر زیبا و تاریخی پاریس.

فرانسه تور فرانسه پاییز 97

اطلاعات حرکت

محل حرکت: فرودگاه امام خمینی

زمان حرکت: شنبه 1397/09/24 - ساعت 06:50 صبح

وسیله نقلیه اصلی: هواپیما

(پرواز ماهان)

  درجه سختی:

امروز 01 آبان 1397

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

سفرنامه

روز 2

گشت شهری پاریس

روز 3

گشت شهری پاریس

روز 6

گشت یک روزه کاخ ورسای

روز 7

گشت کروز روی رودخانه سن با شام.

پذیرایی و اقامت

روز صبحانه ناهار شام اقامت
مکان توسط مکان توسط مکان توسط محل توضیحات
1 هواپیما آرند تور رستوران هتل مسافر رستوران هتل مسافر هتل 5 ستاره پاریس
2 هتل آرند تور رستوران هتل مسافر رستوران هتل مسافر هتل 5 ستاره پاریس
3 هتل آرند تور رستوران هتل مسافر رستوران هتل مسافر هتل 5 ستاره پاریس
4 هتل آرند تور رستوران هتل مسافر رستوران هتل مسافر هتل 5 ستاره پاریس
5 هتل آرند تور رستوران هتل مسافر رستوران هتل مسافر هتل 5 ستاره پاریس
6 هتل آرند تور رستوران هتل مسافر رستوران هتل مسافر هتل 5 ستاره پاریس
7 هتل آرند تور رستوران هتل مسافر رستوران هتل مسافر هتل 5 ستاره پاریس
8 هواپیما آرند تور - - - - هتل 5 ستاره -
سهم آرندتور 8 وعده غذا شامل: 8 وعده صبحانه
سهم مسافر 14 وعده غذا شامل: 7 وعده ناهار، 7 وعده شام

سایر خدمات

تور فرانسه پاییز 97 با پرواز ایران ایر 

7 شب پاریس

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
5* 8990000 11590000 7990000

4990000

490000


تاریخ های مرداد با یک  میلیون و شهریور با  دو میلیون  تومان افزایش نرخ همراه خواهند بود 

برنامه پرواز: 

IR 733     IKA  ORY   07:10    10:55

IR 732     ORY  IKA  12:55    20:40

 

تورفرانسه پاییز 97 با پرواز ترکیش  ترکیبی  فرانسه، ایتالیا  11 روزه 

 5شب پاریس 2 شب ونیز 3 شب رم 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان 

با 2790 یورو 

3/790/000 تومان 

با 3990 یورو

3/490/000 تومان

با 2390 یورو 

3/490/000 تومان 

با 990 یورو 

690/000;

 

برنامه پرواز:

TK 875  IKA  IST  03:00  04:55

TK 1821  IST  CDG  06:55  09:35

TK 1866  FCO  IST  15:25  19:05

TK 874  IST  IKA  20:50  01:30+1

 

 

تور فرانسه پاییز 97 با پرواز ماهان  ترکیبی فرانسه، اسپانیا 9 روزه

4شب  پاریس 4 شب بارسلون 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

 

2/990/000 تومان

با 2490 یورو

 

2/990/000 تومان

با 3890 یورو

 

2/590/000 تومان 

با 1990 یورو

 

2/590/000 تومان 

با 890 یورو 

490/000 تومان 


برنامه پرواز:

W5 106  02 AUG   IKA  CDG  06:45  10:20

W5 137  10 AUG   BCN  IKA  13:10  21:00

 

تور فرانسه پاییز 97  با پرواز ایران ایر ترکیبی  فرانسه، ایتالیا 9 روزه 

5 شب پاریس 3 شب رم 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

2/990/000 تومان

با 1990 یورو  

2/990/000 تومان 

با 2990 یورو

2/590/000 تومان 

با 1590 یورو

2/590/000 تومان 

با 890 یورو 

490/000 تومان 

برنامه پرواز: 

IR 733  18JUL  IKA  ORY  07:10  10:55

IR 738  26JUL  FCO  IKA  20:25  03:50+1

 

 

تور فرانسه آذر 97 با پرواز آلیتالیا ترکیبی  فرانسه، ایتالیا،اسپانیا 13 روزه  

4 شب رم  4 شب بارسلون 4 شب پاریس

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/990/000 تومان

با 3190 یورو

 3/990/000 تومان 

با 4490 یورو

3/490/000 تومان 

با 2390 یورو 

3/490/000 تومان 

با 990 یورو

990/000 تومان 

برنامه پرواز:

AZ 757  IKA  FCO  04:10  06:55

AZ 076  FCO  BCN  15:00  16:50

AZ 319  CDG  FCO  11:00  13:05

AZ 756  FCO  IKA  16:30  23:40

 

تور فرانسه آبان 97 با پرواز ایران ایر ترکیبی  فرانسه، هلند 7روزه 

4 شب پاریس +2 شب آمستردام   

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

2/990/000 تومان

با 1690 یورو  

 2/990/000 تومان 

با 2590 یورو

2/590/000 تومان 

با 1290 یورو 

2/590/000 تومان 

با 890 یورو 

490/000 تومان 

برنامه پرواز:

IR 733 07 JUL   IKA  ORY   07:10   10:55 

IR 724 13 JUL   AMS  IKA   14:00    21:55 

 

 تور هلند آذر 97 با پرواز ایران ایر ترکیبی  هلند،فرانسه 7 روزه

4 شب پاریس+2 شب آمستردام 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4* 

2/990/000 تومان 

+1690 یورو 

2/990/000 تومان 

+2590 یورو

2/590/000 تومان 

+1290 یورو

2/590/000 تومان 

+890 یورو

490/000 تومان 


برنامه پروازی:

IR 733 07 JUL  IKA  ORY   07:10  1:55

IR 724  13JUL  AMS  IKA 14:00  21:55

 

 

تور هلند آذر 97 با پرواز ایران ایر ترکیبی هلند،فرانسه، بلژیک 10 روزه  

4 شب پاریس +2 شب بروکسل +3 شب آمستردام 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

2/990/000 تومان 

+2390 یورو 

2/990/000 تومان 

+3590 یورو

2/590/000 تومان 

+1790 یورو

2/590/000 تومان 

+990 یورو

790/000 تومان


برنامه پروازی:

IR 733  25 JUL  IKA  ORY  07:10  10:55

IR 724  03AUG  AMS  IKA  14:00  21:55

 

 

 

تور هلند پاییز 97 با پرواز ترکیش ترکیبی هلند، فرانسه، سوئیس، بلژیک  16 روزه  

3 شب نیس +3 شب ژنو +4شب پاریس +2 شب بروکسل +3 شب آمستردام  

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان 

+3390 یورو 

3/790/000 تومان 

+4990 یورو

3/490/000 تومان 

+2890 یورو

3/490/000 تومان 

+1590 یورو

990/000 تومان

 

برنامه پروازی:

TK 875  24 AUG  IKA  IST  03:00  04:55

TK 1813  24 AUG  IST  NCE  08:20  10:35

TK 1958  08 SEP  AMS  IST  14:10  18:40

TK 874  08SE  IST  IKA  20:50  01:30+1

 

تور هلند با پرواز ایران ایر ترکیبی هلند،فرانسه، آلمان 14 روزه 

4 شب پاریس+2شب زوریخ+3شب فرانکفورت +4 شب آمستردام 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

2/990/000 تومان 

+3290 یورو 

2/990/000 تومان 

+4990 یورو

2/590/000 تومان 

+2890 یورو

2/590/000 تومان 

+1390 یورو

790/000 تومان


برنامه پروازی:

IR 733  04 AUG  IKA  ORY  07:10  10:55

IR 724  17 AUG  AMS  IKA  14:00  21:55

 

قیمت های پکیج ها متغیر بوده، برای اطلاع دقیق با کانترهای مربوطه تماس حاصل بفرمائید.

 

لوازم ضروری

داروهای شخصی کارت شناسایی وسایل نظافت شخصی
گذر نامه لباس مناسب فصل پرینت حساب بانکی
چک ضمانت سند مالکیت برای مجرد ها گواهی اشتغال به کار
6 قطعه عکس اصل شناسنامه برای زوجین

شرایط و مقررات مهم

درصورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه%10 مبلغ ریالی تور از مبالغ پرداختی کسر و مابقی مسترد میگردد.

مسافران موظف هستند در وقت تعیین شده از طرف آژانس، درسفارت جهت انگشت نگاری حضور داشته باشند.

اصل مدارک مسافرین تا زمان بازگشت از سفر نزد شرکت آرند گشت امرداد باقی می ماند.

ارائه ضمانت بازگشت از سفر حداقل مبلغ 500،000،000 ریال برای هر نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک رمزدار ضروری است که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

در صورت تغییر نرخ ارز قیمت تور قابل تغییر است.

نکات مهم هنگام ثبت نام

 1. همسفران گرامی می توانند هزینه سفر را به یکی از حساب های زیر وایز نمایند:
  نام بانک شماره حساب شماره کارت صاحب حساب
  ملت 4469996574 6104-3378-6415-6078 سیداردشیر جلیلی نومندان
  پارسیان 82000368519002 6221-0610-7897-0599 سیداردشیر جلیلی نومندان
  ملی 0308464031001 6037-9918-9325-6424 سیداردشیر جلیلی نومندان
 2. پس از واریز هزینه سفر ارائه ( فیش واریزی ، نام و نام خانوادگی ، کدملی ، تاریخ تولد ) به دفتر آرند تور از طریق تلگرام یا واتس اپ به شماره های زیر  الزامی میباشد.
 3. با توجه به محدودیت ظرفیت، اولویت با کسانی است که سریع‌تر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
 4. تمامی مسافرین در طول سفر دارای بیمه مسئولیت مدنی میباشند. تعهدات این بیمه : ( هزینه های پزشکی هر نفر تا سقف 100.000.000 ریال ، غرامت فوت و نقص عضو هر نفر 2.310.000.000 )
 5. خواهشمند است پس از واریز وجه لطفا با شماره‌های گروه تماس گرفته و شماره فیش واریزی را اعلام فرمائید.
  44957051 09304403100 09387419200
Copyright © 2018 arandtour.com All rights reserved.