021 44142598
021 4495 7051
021 4414 2598
آرند تور

جشنواره تابستانه با 4 درصد تخفیف!

هتل قصر طلایی مشهد

هتل قصر طلایی مشهد

آدرس هتل قصر طلایی مشهد:مشهد - خیابان امام رضا - میدان بسیج، بین خیابان امام رضا 34 و 36

هتل آسیا مشهد

هتل آسیا مشهد

آدرس هتل آسیا مشهد: مشهد، خیابان پاسداران، هتل آسیا

هتل هاترا مشهد

هتل هاترا مشهد

آدرس هتل هاترا مشهد: مشهد، خیابان امام رضا، دانش غربی، کوچه سرشور، نبش سرشور 37.

هتل تهران مشهد

هتل تهران مشهد

آدرس هتل تهران مشهد: مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا 8.

هتل جواهری مشهد

هتل جواهری مشهد

آدرس هتل جواهری مشهد: مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا 6.

هتل آتی مشهد

هتل آتی مشهد

آدرس هتل آتی مشهد: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 32، نبش چهارراه دوم.

هتل ایساتیس مشهد

هتل ایساتیس مشهد

آدرس هتل ایساتیس مشهد: مشهد، خیابان امام ضا 34، فرجامی 4.

هتل پارمیدا مشهد

هتل پارمیدا مشهد

آدرس هتل پارمیدا مشهد:  خیابان امام رضا، امام رضا 24. 

همسفران عزیز در این سفر با تخفیف سفر کنید...

می‌دونید از جشنواره تخفیف به سبک اول هفته چگونه می‌توان استفاده کرد؟

در هر روز از هفته از شنبه تا سه شنبه تخفیف متفاوتی خواهید گرفت...

تخفیف شنبگی : 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک شنبگی : 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دو شنبگی : 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه شنبگی : 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2019 arandtour.com All rights reserved.