021 44142598
021 4495 7051
021 4414 2598
آرند تور

جشنواره تابستانه با 4 درصد تخفیف!

هتل شاهان

آدرس: چابهار - بلوار امام خمینی، جنب اداره پست  شماره تماس: 02144957051

هتل ونوس چابهار

هتل ونوس چابهار

آدرس هتل ونوس چابهار: چابهار، دانشگاه دریا نوردی و علوم دریایی.

هتل فردوس چابهار

هتل فردوس چابهار

آدرس هتل فردوس چابهار: منطقه آزاد چابهار، خیابان تجارت.

هتل صدف چابهار
هتل لیپار چابهار

هتل لیپار چابهار

آدرس هتل لیپار چابهار:چابهار _منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار فاصله هتل لیپار چابهار تا فرودگاه:45 دقیقه با ماشین021-44957051

هتل لاله چابهار

هتل لاله چابهار

آدرس هتل لاله چابهار:انتهای بلوار امام خمینی _مقابل پارک الغدیر   فاصله هتل لاله چابهار تا فرودگاه:52 کبلومتر021-44957051

همسفران عزیز در این سفر با تخفیف سفر کنید...

می‌دونید از جشنواره تخفیف به سبک اول هفته چگونه می‌توان استفاده کرد؟

در هر روز از هفته از شنبه تا سه شنبه تخفیف متفاوتی خواهید گرفت...

تخفیف شنبگی : 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک شنبگی : 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دو شنبگی : 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه شنبگی : 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2019 arandtour.com All rights reserved.