021 44957051
021 4495 7051
آرند تور
هتل ساسان شیراز

هتل ساسان شیراز

درجه هتل ساسان شیراز: 2 ستاره  آدرس هتل ساسان شیراز:شیراز - خیابان زند - خیابان انوری 021-44957051    

هتل لطفعلی خان (شایان) شیراز

هتل لطفعلی خان (شایان) شیراز

درجه هتل لطفعلی خان (شایان) شیراز: 2 ستاره  آدرسهتل لطفعلی خان (شایان) شیراز: شهر شیراز - خیابان لطفعلی خان زند - روبروی نارنجستان قوام - هتل شایان شیراز   021-44957051  

هتل ارم شیراز

هتل ارم شیراز

  درجه هتل ارم شیراز: 3 ستاره آدرس هتل ارم شیراز: شیراز - خیابان کریم خان زند - سه راه انوری - نبش کوچه دژبان    021-44957051  

هتل کریم خان شیراز

هتل کریم خان شیراز

درجه هتل: 3 ستاره ممتاز  آدرس هتل کریمخان شیراز: شیراز، خیابان رودکی021-44957051  

هتل آریو برزن شیراز

هتل آریو برزن شیراز

درجه هتل آریو برزن شیراز:3 ستاره ممتازآدرس هتل آریو برزن شیراز: شیراز، خیابان زند، خیابان رودکی  021-44957051  

هتل پارک سعدی شیراز

هتل پارک سعدی شیراز

درجه هتل پارک سعدی شیراز: 4 ستاره آدرس هتل پارک سعدی شیراز: شیراز - چهارراه حافظیه - خیابان حافظ - روبروی باغ جهان نما 021-44957051  

هتل پرسپولیس شیراز

هتل پرسپولیس شیراز

درجه هتل پرسپولیس شیراز: 5 ستاره آدرس هتل پرسپولیس شیراز: شیراز - بلوار آزادی - حد فاصل چهارراه حافظیه به میدان اطلسی - هتل بین المللی پرسپولیس شیراز 021-44957051  

هتل هما شیراز

هتل هما شیراز

درجه هتل هما شیراز: 5 ستاره آدرس هتل هما شیراز: شیراز - میدان گاز - جنب پارک آزادی - هتل هما شیراز 021-44957051  

Copyright © 2019 arandtour.com All rights reserved.