021 44142598
021 4495 7051
021 4414 2598
آرند تور

جشنواره تابستانه با 4 درصد تخفیف!

هتل توریست اصفهان

هتل توریست اصفهان

درجه هتل: 3 ستاره آدرس هتل توریست اصفهان: اصفهان - چهارباغ عباسی - اول عباس آباد - هتل توریست اصفهان 021-44957051  

هتل سفیر اصفهان

درجه هتل: 4 ستاره آدرس هتل سفیر اصفهان: اصفهان - خیابان آمادگاه - مقابل هتل عباسی - هتل سفیر اصفهان 021-44957051  

هتل پیروزی اصفهان

هتل پیروزی اصفهان

درجه هتل: 4 ستاره آدرس هتل پیروزی اصفهان: اصفهان - میدان امام حسین - ابتدای چهار باغ پایین 021-44957051  

هتل عالی قاپو اصفهان

هتل عالی قاپو اصفهان

درجه هتل: 4 ستاره آدرس هتل عالی قاپو اصفهان: اصفهان - خیابان چهارباغ عباسی 021-44957051  

هتل آسمان اصفهان

هتل آسمان اصفهان

درجه هتل: 4 ستاره آدرس هتل آسمان اصفهان: اصفهان - پل فلزی - خیابان مطهری - هتل آسمان اصفهان 021-44957051  

هتل کوثر اصفهان

هتل کوثر اصفهان

درجه هتل: 5 ستاره آدرس هتل کوثر اصفهان: اصفهان - جنب سی و سه پل- هتل کوثر اصفهان021-44957051  

هتل عباسی اصفهان

هتل عباسی اصفهان

درجه هتل: 5 ستاره آدرس هتل عباسی اصفهان: اصفهان - خیابان آمادگاه - مهمانسرای بین المللی عباسی 021-44957051

همسفران عزیز در این سفر با تخفیف سفر کنید...

می‌دونید از جشنواره تخفیف به سبک اول هفته چگونه می‌توان استفاده کرد؟

در هر روز از هفته از شنبه تا سه شنبه تخفیف متفاوتی خواهید گرفت...

تخفیف شنبگی : 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک شنبگی : 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دو شنبگی : 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه شنبگی : 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2019 arandtour.com All rights reserved.