021 44142598
021 4495 7051
021 4414 2598
آرند تور

جشنواره تابستانه با 4 درصد تخفیف!

هتل سرای عامری کاشان

هتل سرای عامری کاشان

آدرسه هتل سرای عامری: کاشان، خیابان علوی، خیابان باستان هفتم021-44957051

هتل امیرکبیر کاشان

هتل امیرکبیر کاشان

آدرس هتل امیر کبیر کاشان: کاشان، خیابان امیرکبیر، نرسیده به باغ فین021-44957051

هتل نگارستان کاشان

هتل نگارستان کاشان

آدرس هتل نگارستان کاشان: کاشان، خیابان امیرکبیر، جنب باغ فین کاشان  021-44957051

همسفران عزیز در این سفر با تخفیف سفر کنید...

می‌دونید از جشنواره تخفیف به سبک اول هفته چگونه می‌توان استفاده کرد؟

در هر روز از هفته از شنبه تا سه شنبه تخفیف متفاوتی خواهید گرفت...

تخفیف شنبگی : 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک شنبگی : 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دو شنبگی : 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه شنبگی : 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2019 arandtour.com All rights reserved.