021 44142598
021 4495 7051
021 4414 2598
آرند تور

جشنواره تابستانه با 4 درصد تخفیف!

هتل فانوس سرعین

آدرس هتل فانوس سرعین:استان اردبیل، سرعین، میدان گاومیش گلی، هتل آپارتمان فانوس سرعین  فاصله هتل فانوس سرعین تا فرودگاه: 45 کیلومتر021-44957051

هتل قهوه سوئی سرعین

هتل قهوه سوئی سرعین

آدرس هتل قهوه سوئی سرعین:سرعین بالاتر از میدان گاو میش گلی _هتل آپارتمان قهوه سوئی  فاصله هتل قهوه سوئی سرعین تا فرودگاه: 50 کیلومتر021-44957051

هتل اترک سرعین

  آدرس هتل اترک سرعین:سرعین _خیابان چالدران   فاصله هتل اترک سرعین تا فرودگاه: 45 کیلومتر021-44957051

هتل لاله سرعین

021-44957051  

همسفران عزیز در این سفر با تخفیف سفر کنید...

می‌دونید از جشنواره تخفیف به سبک اول هفته چگونه می‌توان استفاده کرد؟

در هر روز از هفته از شنبه تا سه شنبه تخفیف متفاوتی خواهید گرفت...

تخفیف شنبگی : 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک شنبگی : 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دو شنبگی : 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه شنبگی : 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2019 arandtour.com All rights reserved.