021 44957051
021 4495 7051
آرند تور

لوازم سفر

 بادگیر

بادگیر چیست؟
به لباس‌هایی که صرفاً برای شرایط باد در نظر گرفته‌شده باشند بادگیر گفته میشود. این دسته از پوشاک برای سفر در طبیعت (به‌خصوص در ارتفاعات که سرعت باد بیشتر است) مناسب است. بادگیرها معمولاً ضد آب هستند و در شرایطی که بارش باران با وزش باد همزمان شود، عایقی بسیار مناسب برای شما هستند.

ویژگی‌های یک بادگیر خوب

 

        

 

Copyright © 2019 arandtour.com All rights reserved.