021 44957051
021 4495 7051
آرند تور

لوازم سفر

 

 چراغ پیشانی یا چراغ قوه

 

چراغ پیشانی همانطور که از نام آن پیدا است، به دلیل قرار گرفتن روی پیشانی، دستان‌تان را  آزاد خواهد گذاشت. این چراغ‌ها اغلب کوچک و سبک بوده و عمر باتری زیادی دارند.چراغ قوه هم نوع دیگری از منابع روشنایی است که می‌تواند در موارد زیادی مفید باشد. از هر کدام از این دو وسیله که استفاده می‌کنید، حتما به یاد داشته باشید که همواره باتری اضافی همراه‌تان باشد. در سفرهای گروهی مورد نیاز، هر شخصی باید چراغ و باتری جداگانه‌ای داشته باشد.

 

    

Copyright © 2019 arandtour.com All rights reserved.